Блок по темі "Прикметник" в 2 класі


Классы: 
Тільки учні школи та зазначених класів мають доступ до курсу.Розглянуті питання про частину мови - прикметник, подані завдання на закріплення та перевірку пракитичних вмінь та навичок по даній темі.

Лекція Лекцій (0)
Завдання Завдань (0)