10 класс Геометрия


Классы: 

Только ученики школы и указанных классов имеют доступ к курсу....

Лекция Лекций (0)
Задание Заданий (0)Состав курса

Часть 1. Повторення


...

Лекция Лекций (0)
Задание Заданий (0)Часть 2. Тема 1. Вступ до стереометрії


Учень/ученицянаводить приклади точок і прямих, що належать одній площині; многогранників та інших стереометричних фігур;пояснює що таке плоска і просторова геометричні фігури; поверхня многогранника; перетин многогранника січною площиною;формулює основні поняття, аксіоми, наслідки з них;виокремлює серед многогранників: піраміду та призму;розрізняє означувані та неозначувані поняття; аксіома та наслідок; видимі і невидимі елементи многогранника;ілюструє текстовий зміст аксіоми, теореми, задачі за допомогою рисунка; зображає піраміди та призми, перерізи пірамід та прямокутних паралелепіпедів;пояснює та записує: належність точок та прямих площині; позначення многогранників, їх елементів та поверхні; скорочений запис умови задачі;характеризує форму просторової геометричної фігури; сліди площини перерізу; розміщення двох точок двох площин, якими визначається лінія їх перетину; розв’язує вправи, що передбачають: використання аксіом стереометрії та наслідків з них; доведення та дослідження висновків задач, виконання найпростіших побудов перерізів у пірамідах та призмах.

Лекция Лекций (0)
Задание Заданий (0)Часть 3. Тема 2. Паралельність прямих і площин у просторі


Учень/ученицядемонструє на прикладах моделей стереометричних фігур (об’єктах навколишнього середовища): розміщення паралельних прямих (відрізків); мимобіжних прямих; паралельність прямої (відрізка) до площини; паралельність двох площин; формулює означення, ознаки, теореми з тем, зазначених у змісті навчального матеріалу; розрізняє ситуації можливості точок і прямих належати одній площині; на зображених рисунках, моделях: площини граней многокутників; паралельні та мимобіжні прямі; проекціювання відрізків у певному відношенні;пояснює та записує ознаки: мимобіжних прямих; паралельності прямої та площини; паралельності площин; класифікує взаємне розміщення: двох прямих; прямої та площини; двох площин; зображення просторових фігур на площині за видом і формою;зображає плоскі та просторові фігури на площині; паралельне проекціювання многокутника на площину; переріз січної площини і многогранника;обґрунтовує методи слідів і проекцій під час побудови перерізів січної площини і многогранника;ілюструє текстовий зміст геометричних тверджень та задач за допомогою рисунка;характеризує властивості паралельних площин та паралельного проеціювання; розв’язує вправи, що передбачають: встановлення взаємного розміщення двох прямих; прямої та площини; двох площин; застосування ознак паралельності прямих, прямої і площини, площин в доведеннях практичних задач; застосування методу слідів та властивостей проекціювання; виконання побудови перерізів многогранників; моделювання життєвих ситуацій паралельності та проекціювання в задачах практичного та прикладного змісту.

Лекция Лекций (0)
Задание Заданий (0)Часть 4. Тема 3.Перпендикулярність прямих і площин у просторі


..

Лекция Лекций (0)
Задание Заданий (0)Часть 5. Тема 4. Координати, геометричні перетворення та вектори у просторі


..

Лекция Лекций (0)
Задание Заданий (0)Часть 6. Тема 5. Повторення, узагальнення та систематизація навчального матеріалу, розв’язування задач


...

Лекция Лекций (0)
Задание Заданий (0)