10 класс Геометрия


Classes: 

Only pupils of the school and these classes have access to the course....

Lection Lections of (0)
Task Tasks of (0)Course structure

Part 1. Повторення


...

Lection Lections of (0)
Task Tasks of (0)Part 2. Тема 1. Вступ до стереометрії


Учень/ученицянаводить приклади точок і прямих, що належать одній площині; многогранників та інших стереометричних фігур;пояснює що таке плоска і просторова геометричні фігури; поверхня многогранника; перетин многогранника січною площиною;формулює основні поняття, аксіоми, наслідки з них;виокремлює серед многогранників: піраміду та призму;розрізняє означувані та неозначувані поняття; аксіома та наслідок; видимі і невидимі елементи многогранника;ілюструє текстовий зміст аксіоми, теореми, задачі за допомогою рисунка; зображає піраміди та призми, перерізи пірамід та прямокутних паралелепіпедів;пояснює та записує: належність точок та прямих площині; позначення многогранників, їх елементів та поверхні; скорочений запис умови задачі;характеризує форму просторової геометричної фігури; сліди площини перерізу; розміщення двох точок двох площин, якими визначається лінія їх перетину; розв’язує вправи, що передбачають: використання аксіом стереометрії та наслідків з них; доведення та дослідження висновків задач, виконання найпростіших побудов перерізів у пірамідах та призмах.

Lection Lections of (0)
Task Tasks of (0)Part 3. Тема 2. Паралельність прямих і площин у просторі


Учень/ученицядемонструє на прикладах моделей стереометричних фігур (об’єктах навколишнього середовища): розміщення паралельних прямих (відрізків); мимобіжних прямих; паралельність прямої (відрізка) до площини; паралельність двох площин; формулює означення, ознаки, теореми з тем, зазначених у змісті навчального матеріалу; розрізняє ситуації можливості точок і прямих належати одній площині; на зображених рисунках, моделях: площини граней многокутників; паралельні та мимобіжні прямі; проекціювання відрізків у певному відношенні;пояснює та записує ознаки: мимобіжних прямих; паралельності прямої та площини; паралельності площин; класифікує взаємне розміщення: двох прямих; прямої та площини; двох площин; зображення просторових фігур на площині за видом і формою;зображає плоскі та просторові фігури на площині; паралельне проекціювання многокутника на площину; переріз січної площини і многогранника;обґрунтовує методи слідів і проекцій під час побудови перерізів січної площини і многогранника;ілюструє текстовий зміст геометричних тверджень та задач за допомогою рисунка;характеризує властивості паралельних площин та паралельного проеціювання; розв’язує вправи, що передбачають: встановлення взаємного розміщення двох прямих; прямої та площини; двох площин; застосування ознак паралельності прямих, прямої і площини, площин в доведеннях практичних задач; застосування методу слідів та властивостей проекціювання; виконання побудови перерізів многогранників; моделювання життєвих ситуацій паралельності та проекціювання в задачах практичного та прикладного змісту.

Lection Lections of (0)
Task Tasks of (0)Part 4. Тема 3.Перпендикулярність прямих і площин у просторі


..

Lection Lections of (0)
Task Tasks of (0)Part 5. Тема 4. Координати, геометричні перетворення та вектори у просторі


..

Lection Lections of (0)
Task Tasks of (0)Part 6. Тема 5. Повторення, узагальнення та систематизація навчального матеріалу, розв’язування задач


...

Lection Lections of (0)
Task Tasks of (0)