Дистанційний курс з української мови "Лексикологія".


Классы: 

Только ученики школы и указанных классов имеют доступ к курсу.Шановні школярі! Цей курс буде корисним для учнів 5 класу та всіх бажаючих поглибити свої знання з розділу"Лексикологія". Під час вивчення цього курсу ви дізнаєтесь про засоби багатства української мови, вдосконалите свої знання про групи слів за значенням (синоніми, антоніми, омоніми, пароніми), навчитесь вживати у мовленні поетичні засоби виразності. Матеріал поділено на окремі теми, до кожної з яких пропонується ознайомитись з навчальною лекцією, виконати практичні завдання-тренажери та перевірити здобуті знання завдяки тесту. Бажаю успіхів!

Лекция Лекций (8)
Задание Заданий (10)Состав курса

Часть 1. Тема 1. Лексичне значення слова. Однозначні і багатозначні слова. Тлумачний словник.


Ця тема допоможе вам розрізняти поняття про лексикологію, лексику, лексикон, лексичне та граматичне значення, однозначні та багатозначні слова. Ви навчитесь користуватися тлумачним словником.

Лекция Лекций (1)
Задание Заданий (2)Часть 2. Тема 2. Використання багатозначних слів у прямому та переносному значенні. Лексична помилка.


У цій частині курсу ви дізнаєтесь про пряме та переносне значення слів, навчитесь редагувати тексти з лексичними помилками.

Лекция Лекций (2)
Задание Заданий (2)Часть 3. Тема 3. Загальновживані (нейтральні) і стилістично забарвлені слова.


Ця частина курсу допоможе вам навчитися розрізняти загальновживані та стилістично забарвлені слова.

Лекция Лекций (1)
Задание Заданий (2)Часть 4. Синоніми. Антоніми.


Ця частина курсу розкриє вам синонімічне багатство української мови та поняття про антоніми.

Лекция Лекций (2)
Задание Заданий (2)Часть 5. Омоніми. Пароніми.


У цій частині курсу учні пригадають інформацію про омоніми та їх види, а також познайомляться з такою групою слів, як пароніми.

Лекция Лекций (2)
Задание Заданий (2)