Дистанційний курс з української мови "Лексикологія".


Классы: 

Тільки учні школи та зазначених класів мають доступ до курсу.Шановні школярі! Цей курс буде корисним для учнів 5 класу та всіх бажаючих поглибити свої знання з розділу"Лексикологія". Під час вивчення цього курсу ви дізнаєтесь про засоби багатства української мови, вдосконалите свої знання про групи слів за значенням (синоніми, антоніми, омоніми, пароніми), навчитесь вживати у мовленні поетичні засоби виразності. Матеріал поділено на окремі теми, до кожної з яких пропонується ознайомитись з навчальною лекцією, виконати практичні завдання-тренажери та перевірити здобуті знання завдяки тесту. Бажаю успіхів!

Лекція Лекцій (8)
Завдання Завдань (10)Склад курсу

Частина 1. Тема 1. Лексичне значення слова. Однозначні і багатозначні слова. Тлумачний словник.


Ця тема допоможе вам розрізняти поняття про лексикологію, лексику, лексикон, лексичне та граматичне значення, однозначні та багатозначні слова. Ви навчитесь користуватися тлумачним словником.

Лекція Лекцій (1)
Завдання Завдань (2)Частина 2. Тема 2. Використання багатозначних слів у прямому та переносному значенні. Лексична помилка.


У цій частині курсу ви дізнаєтесь про пряме та переносне значення слів, навчитесь редагувати тексти з лексичними помилками.

Лекція Лекцій (2)
Завдання Завдань (2)Частина 3. Тема 3. Загальновживані (нейтральні) і стилістично забарвлені слова.


Ця частина курсу допоможе вам навчитися розрізняти загальновживані та стилістично забарвлені слова.

Лекція Лекцій (1)
Завдання Завдань (2)Частина 4. Синоніми. Антоніми.


Ця частина курсу розкриє вам синонімічне багатство української мови та поняття про антоніми.

Лекція Лекцій (2)
Завдання Завдань (2)Частина 5. Омоніми. Пароніми.


У цій частині курсу учні пригадають інформацію про омоніми та їх види, а також познайомляться з такою групою слів, як пароніми.

Лекція Лекцій (2)
Завдання Завдань (2)