Фаховий модуль. Тем.бл.2 "Сучасні технології навчання російської мови" (Ст. викладач Крюченкова О.Ю.)


Классы: 
Только ученики школы и указанных классов имеют доступ к курсу.Систематизувати уявлення про технологію навчання як дидактичне поняття.Поглибити знання про сучасні технології навчання російської мови.Розвивати уміння добирати технології навчання відповідно дидактичній меті і завданням сучасного уроку російської мови.Навчити використовувати технології навчання відповідно методики їх застосування.

Лекция Лекций (4)
Задание Заданий (1)