Фаховий модуль. Тем.бл.2 "Сучасні технології навчання російської мови" (Ст. викладач Крюченкова О.Ю.)


Classes: 
Only pupils of the school and these classes have access to the course.Систематизувати уявлення про технологію навчання як дидактичне поняття.Поглибити знання про сучасні технології навчання російської мови.Розвивати уміння добирати технології навчання відповідно дидактичній меті і завданням сучасного уроку російської мови.Навчити використовувати технології навчання відповідно методики їх застосування.

Lection Lections of (4)
Task Tasks of (1)