Текстовий процесор


Классы: 
Только ученики школы и указанных классов имеют доступ к курсу.Даний курс предназначений для учнів 6 класу. Формує поняття про текстовий документ, текстовий процесор, вміння і навички роботи в середовищі текстового процесора.

Лекция Лекций (1)
Задание Заданий (0)