Текстовий процесор


Классы: 
Тільки учні школи та зазначених класів мають доступ до курсу.Даний курс предназначений для учнів 6 класу. Формує поняття про текстовий документ, текстовий процесор, вміння і навички роботи в середовищі текстового процесора.

Лекція Лекцій (1)
Завдання Завдань (0)