Каталог курсов

Miscellaneous
Школьный курс
Частей: 1

Даний курс " Початкові навички роботи з комп’ютером. Інформація та інформаційні процеси " створено для учнів 2 класів загальноосвітніх навчальних закладів, які за поважними причинами не відвідували уроки або не змогли в достатній мірі засвоїти матеріал на уроці. Цілі курсу: по закінченню курсу учні повинні мати уявлення про сфери застосування сучасних комп’ютерів, про повідомлення та інформацію, дотримуватися правил поведінки і БЖ при роботі з комп’ютером; називати складові комп’ютера (системний блок, монітор, клавіатура та миша, принтер); володіти навичками роботи з мишею та клавіатурою; уміти вмикати комп’ютер та коректно завершувати роботу з комп’ютером; Тривалість курсу – 17 годин (1 година на тиждень)

Lection number Лекций (1)
Tasks number Заданий (0)

 

Miscellaneous
Школьный курс
Частей: 5

Курс рассчитан на учащихся 11 классов, которые изучают информатику на уровне стандарта. В классно-урочной системе на этот раздел выделяется 5 уроков. При этом информатика преподается 1 раз в неделю, что явно недостаточно при современном уровне развития программирования. Лекции, домашние задания, тесты помогут учащимся более продуктивно изучить данный раздел.

Lection number Лекций (3)
Tasks number Заданий (1)

 

Miscellaneous
Риторика
Головина Елена Ивановна
Школьный курс
Частей: 7

Поява цього курсу зумовлена кількома чинниками. По-перше, необхідністю цілеспрямовано готувати вчителів, які досконало володіють живим впливовим словом (досі ця проблема системно, на жаль, не розв'язувалася). По-друге, потребою випускати учнів, які були б здатні інтенсивно розвивати мовленнєві вміння й навички (недаремно нині посилено комунікативний аспект у вивченні української мови). Ефективно ж керувати мовленнєвим розвитком учня спроможний лише той, хто досконало володіє секретами риторики.Зрозуміло, що підготовка випускника як риторичної особистості здійснюється одночасно з вивченням усіх дисциплін, які викладаються. Проте лише курс риторики активізує становлення майбутнього фахівця як високорозвинутої риторичної особистості, надає цьому процесу усвідомленості й цілеспрямованості.Теоретична частина пропонованої програми передбачає ознайомлення учнів з основними законами риторики, з її головними класичними поняттями, а також із засадами лекторської майстерності. Пропонується вивчення і правил мовленнєвого етикету, які необхідні як учителеві, так і учням. Певна частина навчального часу відводиться для засвоєння основ виразного читання й розказування.Курс риторики передбачає лекції та практичні заняття. На лекціях подається теоретичний та інструктивний матеріал. На практичних заняттях учні вчаться використовувати набуті риторичні вміння й навички.Для продуктивного викладання курсу пропонується використовувати проектну технологію навчання. Саме різноманітні результати такої технології навчання дозволять учням завжди вірно оцінювати власні можливості, поглиблювати навчальну, здоров’язберігаючу, соціальну, загальнокультурну, інформаційну, комунікаційну, самоосвітню компетентності.

Lection number Лекций (7)
Tasks number Заданий (2)

 

Miscellaneous
М.В.Гоголь
Головина Елена Ивановна
Школьный курс
Частей: 8

Вивчення творчості М.В.Гоголя у 9 класі

Lection number Лекций (6)
Tasks number Заданий (9)