Каталог курсов

Miscellaneous
5 клас. Довкілля
Желізняк Яна Костянтинівна
Школьный курс
Частей: 10

.

Lection number Лекций (45)
Tasks number Заданий (10)

 

Miscellaneous
7класФізикаНавчальнийКурс
Биковська Людмила Степанівна
Школьный курс

Формувати в учнів початкові уявлення про фізику як природничу науку

Lection number Лекций (68)
Tasks number Заданий (1)

 

Miscellaneous
5 клас МАТЕМАТИКА навчальний курс
Марченко Ганна Петрівна
Школьный курс
Частей: 8

В цьому курсі ми опрацюємо такі розділи: Розділ 1. Узагальнення та систематизація вивченого в початковій школі; Розділ 2. Лічба, вимірювання і числа; Розділ 3. Дії першого ступеня з натуральними числами; Розділ 4. Дії другого ступеня з натуральними числами; Розділ 5. Квадрат і куб числа. Площі та об"єми фігур; Розділ 6. Звичайні дроби; Розділ 7. Десяткові дроби та дії з ними; Розділ 8. Відсотки. Середнє арифметичне.

Lection number Лекций (36)
Tasks number Заданий (7)

 

Miscellaneous
7клас НК біологія
Журавель Лариса Євгеніївна
Школьный курс
Частей: 1

.7клас НК біологія Вступ.

Lection number Лекций (3)
Tasks number Заданий (2)

 

Miscellaneous
8класАлгебраАтестаційнийКурс
Кушнір Едуард Юрійович
Школьный курс

8класАлгебраАтестаційнийКурс

Lection number Лекций (0)
Tasks number Заданий (9)

 

Miscellaneous
Технології 5 клас навчальний курс
Ємеліна Інна Леонідівна
Школьный курс

Технології 5 клас навчальний курс

Lection number Лекций (33)
Tasks number Заданий (18)

 

Miscellaneous
4 клас Українська мова Навчальний курс
Полякова Тамара Валентинівна
Школьный курс

Мета курсу: поглиблювати і розширювати знання дітей про слово, речення, текст; удосконалювати навички письма; формувати компетентність спілкуватися рідною мовою, соціальну, громадянську компетентності; виховувати повагу до рідної мови, до традицій своєї країни.

Lection number Лекций (31)
Tasks number Заданий (0)

 

Miscellaneous
фізра
Красота Роман Володимирович
Школьный курс
Частей: 1

Раціональний руховий режим школяра (добовий, тижневий та протягом року)Рухова активність є невід'ємною частиною спо­собу життя та поведінки учнів, що визначається генетичними, соціально-економічними та культур­ними факторами, залежить від організації фізич­ного виховання, морфо-функціональних особли­востей організму, типу нервової системи, кількості вільного часу, мотивації до занять, доступності спортивних споруд і місць відпочинку. Протягом життя людини рухова активність відіграє різну роль. У дитячому віці вона визначає нормальне зростання та розвиток організму, найповнішу ре­алізацію генетичного потенціалу, підвищує опір­ність захворюванням.Низький рівень рухової активності негативно впливає на організм дитини. Різноманіття причин дефіциту рухів, ступінь та тривалість його ви­разності створюють можливості для адаптаційно- фізіологічних і патологічних змін в організмі.Діапазон рухової активності може бути міні­мальним, оптимальним і максимальним. Мі­німальний рівень дозволяє підтримувати нормаль­ний функціональний стан організму. За оптималь­ного досягається найвищий рівень функціональних можливостей організму; за максимального — над­мірні навантаження можуть призвести до перевто­ми та різкого зниження працездатності.Існує кілька методів кількісного оцінювання рухової активності:за даними хронометражу виконаної протягом доби (тижня) роботи; за показниками енерговитрат; шляхом підрахунку енергетичного балансу; під час виконання фізичного навантаження — за показниками частоти серцевих скорочень. Рухова активність може бути організованою (під керуванням викладача, тренера, батька або товариша) і неорганізованою (самостійною). Орга­нізована рухова активність може здійснюватися в найрізноманітніших формах. У школі — це урок фізичної культури, заняття у спортивній або оздо­ровчій секції, гуртках за інтересами (наприклад, танцювальний) та ін. У неорганізованих формах найчастіше виявляється дозвільна, ігрова та ре­лаксаційна рухова активність.Доведено, що у дні, коли за розкладом прово­диться урок фізичної культури, дефіцит рухової активності складає 40 %, а в дні, коли таких уроків немає,— збільшується до 80 %. Зважаючи на те, що урок максимально компенсує 40 % природньої біологічної потреби школярів у русі, добовий об­сяг активних рухів повинен складати не менше ніж 2 год, а тижневий — не менше ніж 14 год.Добовий руховий режим складається з само­стійного виконання комплексів ранкової гігієніч­ної гімнастики, шкільних динамічних перерв із цілеспрямованими фізичними навантаженнями, уроків фізичної культури (двічі-тричі за тиждень). Шкала оцінювання добової рухової активності дітей 11—14 років (за А. Г. Сухаревым)СтатьРухова активністьГіпо­кінезія (брак рухів)Гігієнічна нормаГіпер- кінезія (надмір­ність рухів)ХлопціЕнерговитрати, МДж1012,6-14,517 Локомоції, тис. кроків1520-2530 Тривалість рухового компоненту, год33,5-4,55ДівчатаЕнерговитрати, МДж1012,6-13,516 Локомоції, тис. кроків1217-2328 Тривалість рухового компоненту, год33,5-4,55 Орієтовні рекомендації щодо тижневого обсягу рухової активностіВиди рухової активностіОбсяг рухової діяльності на тижденьхлопцідівчата11-13 років14-16 років11-13 років14-16 роківБігабо ходьба на ли­жах; км10-1212-1411-1411-168-109-119-1210-12Стрибки зі ска­калкою; разів900- 1000900- 1000900- 1000900- 1000Підтягування на високій або на низькій пе­рекладині; разів20^30 55-6530-4045-5535-65Згинання та роз­гинання рук в упорі лежачи; разів35-5045-7045-50 (на лаві)50-70 (на лаві)Нахили тулуба вперед у положен­ні сидячи,ноги разом із затрим­кою 5-8 с; разів20-2520-2520-2520-25Нахили тулуба вперед, ноги в сторони; разів60-7070-9060-7070-90Піднімання та опускання ту­луба у положенні лежачи на спині, руки за голову; разів30-4040-5030-4040-50Піднімання прямих ніг із по­ложення лежачи на спині; разів40-6050-7040-6050-70Руховий режим протягом року передбачає, крім згаданих вище форм, участь у позакласних і позашкільних спортивно-оздоровчих заходах, рухову активність на природі, різні види туризму та ін.Категорія: Учням | Додав: Савік_Д_Л | Теги: тижневий, школяра, руховий, року), Раціональний, (добовий, та, режим, протягомПереглядів: 4251 | Завантажень: 0 | Рейтинг: 0.0/0

Lection number Лекций (0)
Tasks number Заданий (0)

 

Miscellaneous
7 клас. Українська мова
Гусакова Наталія Вікторівна
Школьный курс
Частей: 7

Онлайн-курс з української мови за програмою 7-го класу допоможе опанувати навчальний матеріал про дієприкметник та дієприслівник, прислівник, службові частини мови, вигук

Lection number Лекций (35)
Tasks number Заданий (9)

 

Miscellaneous
8класбіологіянавчальнийкурс
Журавель Лариса Євгеніївна
Школьный курс
Частей: 19

8класбіологіянавчальнийкурс

Lection number Лекций (71)
Tasks number Заданий (1)