Каталог курсов

Miscellaneous
Практична 5 для вчителів
Павлюк Ольга Миколаївна
Школьный курс
Частей: 2

Показати своїм викладачам курсу отриманні вміння використовувати "Портал Одещини"

Lection number Лекций (2)
Tasks number Заданий (2)

 

Miscellaneous
Насекомые
Курманенко Олена Володимирівна
Школьный курс

Из всех животных на Земле больше всего насекомых. Их более 1 миллиона видов. Они живут в почве, на земле, в воздухе и даже в воде. Одни насекомые приносят пользу (божьи коровки, пчёлы), другие – вред (комары, саранча). Но все насекомые важны и нужны в природе. Они – часть природы.

Lection number Лекций (1)
Tasks number Заданий (1)

 

Miscellaneous
Школьный курс
Частей: 6

Ознайомлення слухачів з принципами дистанційного навчання, методами і технологіями, що використовуються в навчальному процесі. Набуття практичних навичок роботи з програмним забезпеченням навчального процесу в дистанційному навчанні. Розширення системи знань та підвищення компетенції педагогів в питаннях впровадження дистанційного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах, в області створення дистанційних навчальних курсів та організації дистанційного навчання на ПОРТАЛІ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ "Освіта Одещини".

Lection number Лекций (21)
Tasks number Заданий (9)

 

Miscellaneous
Додавання і віднімання натуральних чисел
Попаз Валентина Семенівна
Школьный курс
Частей: 9

Зміст модуля:1. Ряд натуральних чисел2. Цифри. Десятковий запис натуральних чисел3. Відрізок. Довжина відрізка4. Площина. Пряма. Промінь 5. Шкала. Координатний промінь 6. Порівняння натуральних чисел

Lection number Лекций (5)
Tasks number Заданий (1)

 

Miscellaneous
Календарно - обрядові пісні
Стояновська Наталія Миколаївна
Школьный курс

курс призначений для ознайомлення учнів з українською календарно-обрядовою творчістю, формування у них ставлення до фольклору як великого духовного спадку народу.

Lection number Лекций (1)
Tasks number Заданий (1)

 

Miscellaneous
звичайні дроби
Зінчук Оксана Андріївна
Школьный курс

Звичайний дріб або простий дріб — запис раціонального числа в вигляді відношення двох чисел m n . Ділене m називається чисельником дробу, а дільник n — знаменником дробу.

Lection number Лекций (1)
Tasks number Заданий (1)

 

Miscellaneous
Фізична підготовленість здобувачів освіти
Тесленков Олександр Юрійович
Школьный курс

Фізична підготовленість – це результат фізичної підготовки, що досягається при тренуванні рухових навичок і підвищенні рівня працездатності організму, які потрібні для засвоєння й виконання людиною визначеного виду діяльності.

Lection number Лекций (4)
Tasks number Заданий (1)

 

Miscellaneous
Десяткові дроби
Шевченко Людмила Василівна
Школьный курс
Частей: 1

Додавання і віднімання десяткових дробів

Lection number Лекций (1)
Tasks number Заданий (2)

 

Miscellaneous
Закон всесвітнього тяжіння
Толмачевська Надія Валеріївна
Школьный курс
Частей: 2

Ознайомити учнів з видами сил природи; формувати знання про дію сили всесвітнього тяжіння, про характер залежності цієї сили від мас взаємодіючих тіл та відстані між ними, про фізичний зміст гравітаційної сталої, показати роль Ньютона у встановленні закону.

Lection number Лекций (2)
Tasks number Заданий (1)

 

Miscellaneous
Сторінка Мудрого задачника
Тимощук Аліна Олексіївна
Школьный курс

Ознайомлення з задачами на знаходження суми

Lection number Лекций (1)
Tasks number Заданий (2)