7 клас. Алгебра. Навчальний курс


Classes: 
Only pupils of the school and these classes have access to the course.Курс призначений для учнів 7 класів

Lection Lections of (30)
Task Tasks of (43)Course structure

Part 1. 7 клас. Алгебра. Тема 1. Одночлени


Вирази в м а т е м а т и ц і відіграють приблизно таку саму роль, як слова в мові або як окремі цеглини в будинку.Математична мова — це мова виразів. Щоб опанувати її, треба навчитися оперувати математичними виразами, розуміти їх зміст, умі ти записувати в зручному вигляді. Існують різні види математичних виразів.У цьому розділі ви дізнаєтеся про:• вирази зі змінними;• вирази зі степенями;• одночлени;• многочлени;• дії над многочленами.

Lection Lections of (6)
Task Tasks of (11)Part 2. 7 клас. Алгебра. Тема 2. Многочлен


Під час вивчення теми ви дізнаєтеся, що таке многочлен. Навчитеся додавати, множити многочлени та розкладати многочлени на множники

Lection Lections of (5)
Task Tasks of (14)Part 3. 7 клас. Алгебра. Тема 3. Формули скороченого множення


Знайомство з формулами скороченого множення, під час вивчення даного курсу навчишся застосовувати ці формули до розкладання многочленів на множники

Lection Lections of (4)
Task Tasks of (4)Part 4. 7 клас. Алгебра. Тема 4. Функція. Лінійна функція.


Ознайомлення з поняттям функції, лінійної функції. Її властивостями та графіком.

Lection Lections of (5)
Task Tasks of (4)Part 5. 7 клас. Алгебра. Тема 5. Рівняння. Розв'язування задач за допомогою рівнянь


Знайомство з алгоритмом розв'язування лінійних рівнянь.

Lection Lections of (3)
Task Tasks of (2)Part 6. 7 клас. Алгебра. Тема 6. Лінійні рівняння з двома змінними. Системи рівнянь


Розгляд способів розв'язання систем лінійних рівнянь з двома змінними. Розв'язування задач за допомогою систем

Lection Lections of (7)
Task Tasks of (5)Part 7. 7 клас. Алгебра. Повторення


,

Lection Lections of (0)
Task Tasks of (3)