7 клас. Алгебра. Навчальний курс


Классы: 
Тільки учні школи та зазначених класів мають доступ до курсу.Курс призначений для учнів 7 класів

Лекція Лекцій (30)
Завдання Завдань (43)Склад курсу

Частина 1. 7 клас. Алгебра. Тема 1. Одночлени


Вирази в м а т е м а т и ц і відіграють приблизно таку саму роль, як слова в мові або як окремі цеглини в будинку.Математична мова — це мова виразів. Щоб опанувати її, треба навчитися оперувати математичними виразами, розуміти їх зміст, умі ти записувати в зручному вигляді. Існують різні види математичних виразів.У цьому розділі ви дізнаєтеся про:• вирази зі змінними;• вирази зі степенями;• одночлени;• многочлени;• дії над многочленами.

Лекція Лекцій (6)
Завдання Завдань (11)Частина 2. 7 клас. Алгебра. Тема 2. Многочлен


Під час вивчення теми ви дізнаєтеся, що таке многочлен. Навчитеся додавати, множити многочлени та розкладати многочлени на множники

Лекція Лекцій (5)
Завдання Завдань (14)Частина 3. 7 клас. Алгебра. Тема 3. Формули скороченого множення


Знайомство з формулами скороченого множення, під час вивчення даного курсу навчишся застосовувати ці формули до розкладання многочленів на множники

Лекція Лекцій (4)
Завдання Завдань (4)Частина 4. 7 клас. Алгебра. Тема 4. Функція. Лінійна функція.


Ознайомлення з поняттям функції, лінійної функції. Її властивостями та графіком.

Лекція Лекцій (5)
Завдання Завдань (4)Частина 5. 7 клас. Алгебра. Тема 5. Рівняння. Розв'язування задач за допомогою рівнянь


Знайомство з алгоритмом розв'язування лінійних рівнянь.

Лекція Лекцій (3)
Завдання Завдань (2)Частина 6. 7 клас. Алгебра. Тема 6. Лінійні рівняння з двома змінними. Системи рівнянь


Розгляд способів розв'язання систем лінійних рівнянь з двома змінними. Розв'язування задач за допомогою систем

Лекція Лекцій (7)
Завдання Завдань (5)Частина 7. 7 клас. Алгебра. Повторення


,

Лекція Лекцій (0)
Завдання Завдань (3)