Тема 5. Хімічний зв’язок і будова речовиниЕлектронна природа хiмічного зв’язку. Поняття про електронегативність елементів. Ковалентний зв’язок, його види — полярний і неполярний. Утворення ковалентного неполярного зв’язку. Утворення ковалентного полярного зв’язку. Електронні формули молекул речовин. Йонний зв’язок. Кристалічні ґратки. Атомні, молекулярні та йонні кристали. Залежність фiзичних властивостей речовин від типів кристалічних ґраток. Ступінь окиснення. Визначення ступеня окиснення атома елемента за хімічною формулою сполуки. Складання формули сполуки за відомими ступенями окиснення атомів елементів.

Lection Lections of (5)


Lection Поняття про електронегативність. Електронна природа хімічного зв'язку. Типи хімічного зв'язку. Полярний і неполярний ковалентний зв'язок
Автор: вчитель хімії КЗ «Спеціалізована школа з поглибленим вивченням іноземних мов І ступеня - гімназії № 11 м. Дніпродзержинська» (Кам'янське) Гавриліна Вікторія Вікторівна, вчитель вищої категорії, педагогічне звання «методист».

Lection Йонний зв'язок
Автор: вчитель хімії КЗ "Спеціалізована школа з поглибленим вивченням іноземних мов І ступеня - гімназія № 11 м.Дніпродзержинська" (Кам'янське) Гавриліна Вікторія Вікторівна. Вчитель вищої категорії. Педагогічне звання: методист.

Lection Кристалічні гратки
Автор: вчитель хімії КЗ "Спеціалізована школа з поглибленим вивченням іноземних мов І ступеня - гімназія № 11 м. Дніпродзержинська (Кам'янське) Гавриліна Вікторія Вікторівна, вчитель вищої категорії, педагогічне звання: "методист"

Lection Хімічний зв'язок. Будова речовин
Тип уроку: узагальнення знань.Форма проведення: урок - подорож. Урок створила вчитель хімії КЗ "Спеціалізована школа з поглибленим вивченням іноземних мов І ступеня - гімназія № 11 м.Дніпродзержинська" (Кам'янське) Гавриліна Вікторія Вікторівна, вчитель вищої категорії, методист.Урок узагальнення знань.

Lection Валентність та ступінь окиснення елементів.
Автор: вчитель хімії КЗ «Спеціалізована школа з поглибленим вивченням іноземних мов І ступеня - гімназії № 11 м. Дніпродзержинська» (Кам'янське) Гавриліна Вікторія Вікторівна, вчитель вищої категорії, педагогічне звання - методист.