Catalog of courses

Miscellaneous
Free

Особливістю сучасного розвитку є актуалізація, пошук нових підходів щодо навчально-виховного процесу, які б надавали приорітет особистісно-суб’єктивному фактору в створенні відповідних педагогічних технологій. Впровадження в навчально-виховний процес нетрадиційних підходів до проведення уроків пов’язане насамперед з перенесенням акценту викладання на цілеспрямоване навчання з формуванням практичних навичок застосування набутих знань. Інноваційна методика навчання курсу «Правознавство» (практичний курс) 9 клас має на меті максимально оптимізувати навчальний процес та активізувати пізнавальну діяльність учнів.У розробках уроків (розділ «Твої орієнтири в адміністративному та кримінальному праві»), окрім традиційних методів (розповідь учителя, міні-лекція, тощо), задіяні інтерактивні методи навчання («мозковий штурм», аналіз юридичних ситуацій та інші), застосування яких підвищить ефективність засвоєння матеріалу, а використання сучасних інформаційно-комунікативних технологій підвищує ще й мотивацію навчальної діяльності.

Lection number Lections of (6)
Tasks number Tasks of (6)

 

Miscellaneous
Складне речення
Падалка Лариса Леонідівна
School Course

Цей дистанційний курс розрахований на самостійне вивченння матеріалу з теми "Складне речення". В курсі містяться лекції, а також тести для перевірки знань.

Lection number Lections of (1)
Tasks number Tasks of (2)

 

Miscellaneous
Математика 3 клас
Дацків Еліна Василівна
School Course

Цей курс для самостійного засвоєнння матеріалу та закріплення набутих знань

Lection number Lections of (1)
Tasks number Tasks of (1)

 

Miscellaneous
Інформатика. Дистанційне навчання
Степанчук Наталія Леонідівна
School Course

Завдання для учнів на час карантину

Lection number Lections of (0)
Tasks number Tasks of (4)

 

Miscellaneous
Російська мова та зарубіжна література
Білоусова Тетяна Олексіївна
School Course

Дистанційне навчання

Lection number Lections of (3)
Tasks number Tasks of (6)

 

Miscellaneous
Colors
Акберова Вусала Джамалівна
School Course

Rainbow colors

Lection number Lections of (1)
Tasks number Tasks of (0)

 

Miscellaneous
climate
Немченко Інна Захарівна
School Course
Parts number: 1

виконання вправи

Lection number Lections of (1)
Tasks number Tasks of (0)

 

Miscellaneous
МОРФОЛОГІЧНА НОРМА. МОРФОЛОГІЧНА ПОМИЛКА
Падалка Лариса Леонідівна
School Course

Закріплення та перевірка набутих знань з теми.

Lection number Lections of (1)
Tasks number Tasks of (1)

 

Miscellaneous
Математика
Кострицький Дмитро Олександрович
School Course

Повторення множення та пояснення теми ділення у стовпчик

Lection number Lections of (0)
Tasks number Tasks of (0)

 

Miscellaneous
Математика. 4 класс
Хоменко Лариса Василівна
School Course

Дистанционное обучение

Lection number Lections of (1)
Tasks number Tasks of (1)