Твої орієнтири в адміністративному та кримінальному праві


Price  Free

Course without the support of teachers
Registered pupils: 29

Особливістю сучасного розвитку є актуалізація, пошук нових підходів щодо навчально-виховного процесу, які б надавали приорітет особистісно-суб’єктивному фактору в створенні відповідних педагогічних технологій. Впровадження в навчально-виховний процес нетрадиційних підходів до проведення уроків пов’язане насамперед з перенесенням акценту викладання на цілеспрямоване навчання з формуванням практичних навичок застосування набутих знань. Інноваційна методика навчання курсу «Правознавство» (практичний курс) 9 клас має на меті максимально оптимізувати навчальний процес та активізувати пізнавальну діяльність учнів.У розробках уроків (розділ «Твої орієнтири в адміністративному та кримінальному праві»), окрім традиційних методів (розповідь учителя, міні-лекція, тощо), задіяні інтерактивні методи навчання («мозковий штурм», аналіз юридичних ситуацій та інші), застосування яких підвищить ефективність засвоєння матеріалу, а використання сучасних інформаційно-комунікативних технологій підвищує ще й мотивацію навчальної діяльності.

Lection Lections of (6)
Task Tasks of (6)