Каталог курсов

Каталог курсов

Miscellaneous
Школьный курс

Використання елементів на уроках зарубіжної літератури - явище нове та актуальне. Освіта в Україні повинна розвиватися у контексті розвитку цивілізації та інформатизації суспільства. ХХІ століття. Час зміни світоглядних орієнтирів, переоцінки цінностей, змін у суспільстві, в особистості. Під впливом сучасного телебачення нове покоління прагне отримати від життя всього й одразу, активізувати свої потенційні можливості, реалізувати їх у процесі життєдіяльності.

Lection number Лекций (2)
Tasks number Заданий (1)

 

Miscellaneous
Школьный курс

Кінець ХIХ — початок ХХ століття — один із найцікавіших, та, мабуть, і найплідніших періодів у розвитку української літератури, а разом із тим, і один із найменш відомих широкому читацькому загалу, у тім числі (осмілюсь ствердити) й значній частині вчителів-філологів. Це — не дивно. Адже переважна більшість письменників, що творили у цей період і дожили до “побудови соціалістичного суспільства” - були знищені. Ті, хто встиг “своєчасно” померти, були піддані “посертній екзекуції” у вигляді вилучення із літературного обігу окремих творів, перетрактування їх проблематики, “причісування” під реалістичний метод та революційну ідеологію.

Lection number Лекций (2)
Tasks number Заданий (1)

 

Miscellaneous
Школьный курс

Формирование языковой компетентности учащихся путём инновационных педагогических технологий на уроках русского языка и литературы.

Lection number Лекций (2)
Tasks number Заданий (1)

 

Miscellaneous
Школьный курс
Частей: 4

Впровадження ІКТ в процес викладання базових дисциплін в школі

Lection number Лекций (2)
Tasks number Заданий (2)

 

Miscellaneous
Школьный курс

Впровадження ІКТ в процес викладання базових дисциплін в школі

Lection number Лекций (0)
Tasks number Заданий (0)

 

Miscellaneous
Школьный курс

Зміст основних законодавчих актів про освіту та їх значення в справі реформування системи освіти в Україні; технологія атестації педагогічних кадрів.

Lection number Лекций (1)
Tasks number Заданий (1)

 

Miscellaneous
Школьный курс

Мета: розвиток психолого-педагогічних компетенцій слухачів для підвищення ефективності педагогічного спілкування та взаємодії з учнями підліткового віку.

Lection number Лекций (2)
Tasks number Заданий (2)

 

Miscellaneous
Школьный курс

Освітня діяльність сьогодні перебуває під глибоким впливом соціокультурних, економічних, політичних змін у суспільстві. Учитель знаходиться у центрі цих перетворень, і є учасником як освітянського, так і суспільного (локального, загальнодержавного) життя. Тому постає необхідність сприяти підвищенню рівня не лише професійної складової вчителя, а й загальнокультурної, що передбачає оновлення знань з правових, історичних, економічних, політологічних, управлінських питань тощо. Опрацювання слухачами суспільно-гуманітарного модуля «Перспектива розвитку України: нові виклики та бачення» надає можливість вибудовувати власні судження та аргументації на основі аналізу різних соціологічних, культурологічних, філософських концепцій та спонукає до конструктивної взаємодії в суспільстві.

Lection number Лекций (1)
Tasks number Заданий (1)

 

Miscellaneous
Школьный курс
Частей: 9

Навчальний план дистанційного курсу підвищення кваліфікації педагогів позашкільної освіти відтворює концептуальну основу програми дистанційного навчання як індивідуалізованого процесу удосконалення професійних знань, умінь за спеціальністю без відриву слухачів від виконання ними професійних обов’язків.

Lection number Лекций (14)
Tasks number Заданий (14)

 

Miscellaneous
Розвиток професійної компетентності педагогів
Свінтковська Світлана Андріївна
Школьный курс

• визначити зміст поняття «професійна компетентність педагогів»;• визначити структуру та складові компоненти професійної компетентностіпедагога;• створити модель професійної педагогічної компетентності педагога.

Lection number Лекций (3)
Tasks number Заданий (1)