Каталог курсов

Miscellaneous
Школьный курс

Особливе значення у формуванні субкультури особистості відводиться мистецькому вихованню, тобто виховання та навчання на основі мистецтва. У цьому контексті особливого значення набувають сучасні мистецькі педагогічні напрямки, зокрема арт-терапія, естетотерапія, арт-педагогіка. Такі позиції спонукають до переосмислення організаційних форм навчально-виховного процесу у навчальних закладах з метою впровадження мистецького компоненту у розвиток сучасної особистості як дитини, так і того, хто буде здатним здійснювати цей процес – педагога. Тому постає необхідність сприяти підвищенню рівня загальнокультурної та професійної складової педагога, що передбачає оновлення знань до розуміння сутності мистецтва як культурного феномену, що має потужний творчий потенціал й здатний формувати його в особистості у процесі творчої мистецької діяльності.Опрацювання слухачами професійного модуля «Арт-педагогіка в роботі сучасного педагога» відкриває інноваційний шлях системного застосування різних видів мистецтва під час викладання будь-якої дисципліни.

Lection number Лекций (1)
Tasks number Заданий (2)

 

Miscellaneous
Школьный курс

Мета: розвиток психолого-педагогічних компетенцій слухачів для підвищення ефективності педагогічного спілкування та взаємодії з учнями молодшого шкільного віку.

Lection number Лекций (2)
Tasks number Заданий (1)

 

Miscellaneous
Школьный курс

Розвивати увчителів російської мови і літератури уміння проектувати сучасний урок російської мови.

Lection number Лекций (2)
Tasks number Заданий (1)

 

Miscellaneous
Школьный курс
Частей: 1

Мета: поглиблення сучасних знань щодо історії виникнення та сутності релігійної освіти та духовно-морального виховання в освітньому просторі Євросоюзу та України.

Lection number Лекций (2)
Tasks number Заданий (1)

 

Miscellaneous
Школьный курс

Мета: розвиток психолого-педагогічних компетенцій слухачів для підвищення ефективності педагогічного спілкування та взаємодії з учнями молодшого шкільного віку.

Lection number Лекций (2)
Tasks number Заданий (1)

 

Miscellaneous
Школьный курс

Освітня діяльність сьогодні перебуває під глибоким впливом соціокультурних, економічних, політичних змін у суспільстві. Учитель знаходиться у центрі цих перетворень, і є учасником як освітянського, так і суспільного (локального, загальнодержавного) життя. Тому постає необхідність сприяти підвищенню рівня не лише професійної складової вчителя, а й загальнокультурної, що передбачає оновлення знань з правових, історичних, економічних, політологічних, управлінських питань тощо. Опрацювання слухачами суспільно-гуманітарного модуля «Перспектива розвитку України: нові виклики та бачення» надає можливість вибудовувати власні судження та аргументації на основі аналізу різних соціологічних, культурологічних, філософських концепцій та спонукає до конструктивної взаємодії в суспільстві.

Lection number Лекций (1)
Tasks number Заданий (1)

 

Miscellaneous
Школьный курс

Систематизувати уявлення про технологію навчання як дидактичне поняття.Поглибити знання про сучасні технології навчання російської мови.Розвивати уміння добирати технології навчання відповідно дидактичній меті і завданням сучасного уроку російської мови.Навчити використовувати технології навчання відповідно методики їх застосування.

Lection number Лекций (4)
Tasks number Заданий (1)

 

Miscellaneous
КУРС ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ВЧИТЕЛІВ РОСІЙСЬКОЇ МОВИ
Науково методична лабораторія мов і літератур національних меншин
Школьный курс
Частей: 7

Навчальний план дистанційного курсу підвищення кваліфікації вчителів російської мови відтворює концептуальну основу програми дистанційного навчання як індивідуалізованого процесу удосконалення професійних знань, умінь за спеціальністю без відриву слухачів від виконання ними професійних обов’язків, підвищення рівня якості самостійної роботи, розвитку інформаційної компетентності слухачів на базі широкого застосування у навчанні сучасних інформаційних, комп’ютерних та телекомунікаційних технологій. Вдосконалення освітнього рівня та професійної підготовки вчителів російської мови шляхом поглиблення, розширення та оновлення загальнонаукових й спеціальних знань і вмінь.

Lection number Лекций (16)
Tasks number Заданий (8)

 

Miscellaneous
Школьный курс
Частей: 3

Формування професійних компетенцій

Lection number Лекций (4)
Tasks number Заданий (3)

 

Miscellaneous
Школьный курс

Зміст основних законодавчих актів про освіту та їх значення в справі реформування системи освіти в Україні; технологія атестації педагогічних кадрів.

Lection number Лекций (1)
Tasks number Заданий (1)