УГОДА КОРИСТУВАЧА

 

Розділ 1. Основні поняття і визначення

 

1.1. Освітній портал «Класна Оцінка», далі Портал - сукупність розміщених у мережі Інтернет web-сторінок, об'єднаних адресним простором домену klasnaocinka.com.ua, а також сателітів - доменів і субдоменів в зонах klasna.com, mirshkol.com, eshkola.by, krimedu.ru, krimedu.com, dnepredu.com, donetskedu.com, kirovedu.com, zakosvita.com.ua, lvivedu.com, odessaedu.net. Стартова сторінка порталу: http://klasnaocinka.com.ua. Будь-яка частина Порталу (web-сторінки, в т.ч. сателітів, Профілі, розділ і т.п., їх окремі частини / елементи) також іменується Порталом і є Порталом.

Портал є інформаційним майданчиком в спілкуванні між Користувачами, для здійснення мети укладення Адміністрацією Угоди. Дані, що знаходяться на Порталі, збираються, обробляються і зберігаються автоматично. Будь-яка інформація / об'єкти інтелектуальної власності, що надаються Користувачами і передаються за допомогою Порталу, передається на Портал без змін і виправлень в необхідному для Порталу вигляді і форматі. Через технічну, тимчасової і ресурсної неможливості Адміністрація Порталу може застосувати санкції, передбачені Угодою та / або чинним законодавством, виключно при відповідному обґрунтованому зверненні Користувача і / або в разі самостійного виявлення Адміністрацією факту порушення. З метою дотримання чинного законодавства, прав та інтересів користувачів, Адміністрації і третіх осіб, Адміністрація Порталу і Користувач погоджуються виконувати всі умови Угоди.

1.2. Власник сайту - ФО-П Зайцев Віталій Єгорійович.

1.3. Адміністрація Порталу (Адміністрація) - особи, уповноважені Власником Порталу на здійснення управління Порталом та інші дії, пов'язані з його використанням, в якості інформаційного посередника. Адміністрація Порталу діє від імені Власника Порталу, якщо інше не буде вказано окремо. Про зміну реквізитів Адміністрації або про зміну особи, яка виступає від імені або на боці Адміністрації (наприклад, у випадках передачі третім особам прав і обов'язків з надання Сервісів, і / або з підтримки Системи третім особам), Адміністрація інформує Користувача шляхом внесення змін до цієї Угоди і / або в його Додатках.

1.4. Реєстрація - набір дій, що дозволяють будь-якій особі, яка згодна з Угодою, стати Користувачем Порталу. Реєстрація здійснюється виключно з доброї волі і відповідає дійсним намірам Користувача.

1.5. Реєстрація установи на Порталі - обсяг взаємопов'язаних функцій Порталу, що надають електронні засоби підтримки та супроводу навчально-виховного процесу та інструменти соціального мережевого взаємодії, що дозволяє створити внутрішнє інформаційно-освітній простір конкретного Установи. Надається Адміністрацією у вигляді доступу до адміністраторській частини Порталу (web-інтерфейсу) через мережу Інтернет на підставі обраного при реєстрації пакета. Посилання для підключення до Порталу: http://klasnaocinka.com.ua.

1.6. Адміністратор закладу - уповноважена установою особа на адміністрування профілю установи на Порталі, що є штатним працівником конкретного Установи, першим Користувачем Установи на Порталі, яка погодилася з умовами Угоди, і яке здійснює доступ до Порталу після проходження процедури реєстрації установи на Порталі. Адміністратор закладу володіє винятковими правами з адміністрування Установи та введення (редагування) Інформації, самостійно реєструє користувачів Порталу від установи.

1.7. Користувач Порталу - фізична особа, яка зареєструвала Профіль на Порталі самостійно, за рідною коду, або зареєстроване адміністратором установи, з подальшим присвоєнням йому імені користувача (Логіна) і Пароля, а також погодилася з умовами цієї Угоди від свого імені, від свого імені за згодою свого батька / законного представника або від імені неповнолітнього, батьком і / або законним представником якого він є.

1.8. Профіль (обліковий запис) - частина Порталу, створювана кожним Користувачем при реєстрації, що містить інформацію про Користувача і має набір прав Авторизованого доступу до Сервісів Порталу, надану Користувачем, його особисту переписку, його діях, пов'язаних з використанням Порталу і т.п. На Порталі передбачені наступні профілі для користувачів:

• Порталу: Учитель, Учень.

• Установи: Адміністратор, Керівник, Учитель (він же Вихователь, він же Викладач), Учень (він же Вихованець, він же Студент), Батько, Випускник.

1.9. Реєстраційні логін і пароль - строго індивідуальні автоматично генеруються Порталом тимчасові Ім'я користувача (Логін) і Пароль, що дозволяють здійснити перший Авторизований доступ. Після авторизованого доступу на Портал будь-який користувач в своєму профілі може змінити Логін (за винятком Учень / Вихованець / Студент і Випускник) і Пароль.

1.10. Ім'я користувача (логін) - послідовність символів, однозначно виділяє (ідентифікує) кожного окремого Користувача серед інших користувачів Порталу.

1.11. Пароль - послідовність символів, відома тільки самому Користувачу, що зберігається в Системі в зашифрованому вигляді і використовувана в парі з логіном для Аутентифікації Користувача.

1.12. Аутентифікація - посвідчення правочинності дистанційного звернення Користувача до Системи, що здійснюється за допомогою Логіна і Пароля.

1.13. Авторизований доступ - доступ за умови успішної Аутентифікації.

1.14. Сервіси (платні і безкоштовні) - продукти та послуги, що надаються Користувачеві в рамках функціонування Порталу, з метою реалізації функцій і використання результатів функціонування Порталу у відповідність з цією Угодою. Порядок і умови надання платних сервісів визначаються Угодою про надання платних сервісів і / або окремими угодами на надання конкретного сервісу.

1.15. Установа - державні і недержавні освітні установи (дошкільні, позашкільні, загальноосвітні, професійні, вищі і т.д.), незалежно від організаційно-правової форми, що мають своєю головною метою освітню діяльність.

1.16. Інформація - відомості, що вносяться на Портал співробітниками Установи, в тому числі, але не тільки, за затвердженими формами статистики та / або звітності, що вносяться, необхідні для повноцінної роботи електронних засобів підтримки і супроводу навчально-виховного процесу та створення інформаційно-освітнього простору конкретного Установи .

1.17. Угода Користувача - текст цієї угоди між Користувачем і Адміністрацією, що містить всі необхідні і суттєві умови надання доступу на Портал з боку Адміністрації, умови використання Користувачем сервісів Порталу, обмеження, умови призупинення і припинення використання Порталом і основних сервісів Користувачем, відповідальність Сторін, інші відносини Сторін , пов'язані з використанням Порталу. Дотримання умов цієї Угоди є необхідною умовою для використання Користувачем Порталу, а також для отримання Користувачем основних Сервісів Порталу.

1.18. Служба технічної підтримки - служба Адміністрації, що надає послуги з консультування користувачів Порталу за особливостями роботи з Порталом, а також з оперативного усунення помилок в роботі Порталу в разі їх виникнення.

1.19. Повідомлення Адміністрації - інформація за окремими умовами користування Порталом, що міститься на Порталі, в першу чергу, в новинах, правилах форумів, акціях, банерах Адміністрації і т.п.


Розділ 2. Загальні положення

 

2.1. Справжнє користувача Угода поширюється на всіх користувачів Порталу, незалежно від мети використання Порталу, і являє собою публічну оферту. Дія Угоди користувача поширюється на користувачів з моменту введення Логіна і Пароля і кожному наступному доступі до Порталу за допомогою Логіна і Пароля. Натискання кнопки «Зареєструватися» позначає повну і беззастережну згоду Користувача з справжнім Користувальницьким Угодою (акцепт оферти). У разі незгоди з призначеним для користувача Угодою, Користувач зобов'язується припинити перегляд або користування послугами Порталу, а також видалити будь-які матеріали, розміщені їм на Порталі.

2.2. Чинна редакція призначеного для користувача Угоди постійно розміщена по URL-адресою: http://klasnaocinka.com.ua/ru/site/user-agreement.html. Адміністрація залишає за собою право змінювати або доповнювати даний Угода Користувача в будь-який момент без попереднього або наступного повідомлення. Користувач самостійно відстежує зміни Угоди і знайомиться з чинною редакцією користувальницької угоди. Продовження використання Порталом Користувачем після внесення змін і / або доповнень до цієї Угоди означає прийняття і згоду Користувача з такими змінами та / або доповненнями.

2.3. Надання Користувачеві платних Сервісів, а саме спеціальних додаткових можливостей Порталу, що надаються Адміністрацією за запитом Користувача на оплатній основі, регулюється Положенням та порядок надання платних сервісів, а також окремими Угодами. Платні послуги не є необхідною умовою участі Користувача на Порталі і надаються за бажанням Користувача на підставі обраного користувачем Пакета послуг.

 

Розділ 3. Правила доступу на Портал

 

3.1. Користувач здійснює реєстрацію Профілю на Порталі - особисту або Установи - за індивідуальними логін і пароль, введеним при реєстрації самостійно, отриманого від Порталу (при реєстрації установи) або від співробітників Установи, зокрема від Адміністратора установи.

3.2. Реєстрація на Порталі можлива як персонально (особисто), так і списком від Установи. В останньому випадку питання внесення на Портал даних користувачів установи вирішується кожним конкретним Установою самостійно.

3.3. При реєстрації Користувач зобов'язаний перевірити точність своїх даних: прізвище, ім'я та по батькові, адреса електронної пошти та контактний телефон (при бажанні). У разі помилок або невідповідності частини даних слід звернутися до Адміністратора установи або в Службу технічної підтримки за адресою електронної пошти: яка указана в розділі Контакти порталу.. Будь-яка інша персональна інформація надається Користувачем за власним бажанням при використанні Сервісів Порталу.

3.4. При реєстрації Користувач отримує інформацію для доступу (Логін та Пароль) до Порталу і приймає на себе всю відповідальність за її збереження, в тому числі за дотримання всіх заходів для забезпечення безпеки своїх логіна і пароля, а також за всі дії, вчинені з використанням Логіна і пароля Користувача.

3.5. При реєстрації Користувач самостійно вводить Логін і обраний Пароль, який знаходиться на Порталі в зашифрованому вигляді. У разі втрати Паролю користувач може пройти необхідну процедуру, передбачену на Порталі для відновлення паролю, або звернутися до Адміністратора установи, яке Користувача підключило.

3.6. Підключення до Порталу надається Користувачеві шляхом авторизованого доступу до клієнтської частини Порталу (web-інтерфейсу) через мережу Інтернет безпосередньо з Порталу, або з сайту організації, створеного установою на платформі Порталу. В останньому випадку вхід можливий тільки на своє установа. Користувач несе повну відповідальність за безпеку обраних Логіна і Пароля, зокрема за відсутність до них доступу у третіх осіб. Всі дії на Порталі, вчинені під Профілем Користувача вважаються досконалими Користувачем.

3.7. Користувач зобов'язується використовувати Портал тільки відповідно до цього призначеним для користувача Угодою.

3.8. Видалення Профілю Користувача з Порталу може бути вироблено Адміністратором при особистому зверненні Користувача і / або при наявності підстав для видалення.

3.9. Користувач погоджується з обов'язком негайно повідомити Адміністрацію про будь-яке порушення безпеки, пов'язаних з доступом до Порталу, здійсненому з використанням Логіна і Пароля Користувача без його відома і згоди. Адміністрація не приймає на себе відповідальності ні за які наслідки порушення безпеки, в тому числі втрату або псування даних, що відбулися в результаті авторизованого доступу третіх осіб до Порталу за допомогою Логіна і Пароля Користувача.

3.10. Адміністрація надає автоматизовані засоби по відновленню паролю. При цьому Адміністрація зберігає за собою право обмежувати використання цих коштів, а також тимчасово або повністю припиняти їх роботу. Адміністрація не несе відповідальності за втрату інформації для доступу до Порталу, вчинену з вини Користувача, а також за будь-які наслідки, які можуть виникнути в результаті цього.

3.11. Користувач погоджується з правом Адміністрації забороняти використання деяких логінів і блокувати доступ до Порталу з їх використанням.

3.12. Користувач зобов'язується дотримуватися розділи 6 і 7 цієї Угоди. Користувач погоджується з тим, що Адміністрація має право на власний розсуд і без спеціального повідомлення або попередження обмежувати доступ Користувача до Порталу через порушення вимог розділів 6 і 7 цієї Угоди.

3.13. Всі претензії, запити, питання, будь-яка інша кореспонденція щодо користувача Установи повинна спрямовуватися в адміністрацію Установи (Адміністратору установи). Інакше - повинна спрямовуватися Адміністрації за адресою електронної пошти: яка указана в розділі Контакти порталу..

 

Розділ 4. Персональна інформація про Користувачів Порталу

 

4.1. При реєстрації Користувач вносить інформацію, передбачену в п. 3.3. Будь-яка інша персональна інформація надається Користувачем за власним бажанням при використанні Сервісів Порталу.

4.2. Адміністрація для виконання положень Угоди, а також для надання сервісів і надання послуг Користувачу за допомогою Порталу обробляє його персональні дані і персональні дані неповнолітніх, батьків і / або законним представником яких він є. Принципи, порядок і умови обробки персональних даних визначені Адміністрацією в Політиці обробки персональних даних (http://klasnaocinka.com.ua/ru/site/soglashenie-2.html).

4.3. З метою виконання зобов'язань за Угодою під згодою Користувача розуміється вчинення даними Користувачем дій, що дозволяють однозначно визначити прояв його волі, в тому числі здійснення конклюдентних дій, включаючи, але не обмежуючись, натискання кнопки «Зареєструватися».

4.4. Користувач, реєструючись на Порталі, здійснюючи конклюдентні дії, зазначені в п. 4.3, розміщуючи дані на Порталі, висловлює свою згоду на обробку персональних даних Адміністрацією і / або третьою особою, обробка зазначених персональних даних якому доручена Адміністрацією виключно в цілях, зазначених у п. 4.7. Угоди користувача, на відображення персональних даних в Профілі, а також на те, що відображаються в Профілі персональні дані будуть вважатися загальнодоступними.

4.5. Недієздатний Користувач, реєструючись на Порталі, гарантує Адміністрації, що у нього є попередньо отримане письмове згоду свого законного представника на обробку його персональних даних на Порталі, а також на те, що його персональні дані, розміщені в Профілі, будуть вважатися загальнодоступними.

4.6. Обмежено дієздатний Користувач, реєструючись на Порталі, здійснюючи конклюдентні дії, зазначені в п. 4.3, розміщуючи дані на Сайті, висловлює свою згоду на обробку персональних даних Адміністрацією і / або третьою особою, обробка зазначених персональних даних якому доручена Адміністрацією виключно в цілях, зазначених в п. 4.7. Користування, на відображення персональних даних в Профілі, а також на те, що відображаються в Профілі персональні дані будуть вважатися загальнодоступними, і гарантує Адміністрації, що у нього є попередньо отримане письмове згоду свого законного представника на обробку його персональних даних на Порталі, а також на те, що його персональні дані, розміщені в Профілі, будуть вважатися загальнодоступними.

4.7. Метою обробки персональних даних Користувача є надання останньому послуг Адміністрацією та / або третіми особами, надання можливості використання сервісів Порталу, проведення рекламних кампаній, надання таргетованої реклами, проведення статистичних досліджень і аналізу отриманих статистичних даних, здійснення інших дій, описаних в Угоді та відповідних розділах Порталу .

4.8. Обробка персональних даних Користувача здійснюється Адміністрацією з моменту реєстрації Профілю і до моменту видалення Профілю Адміністратором Порталу або Адміністратором Установи.

4.9. Користувач погоджується з тим, що Адміністрація в процесі обробки персональних даних має право здійснювати з персональними даними наступні дії: збір, систематизацію, накопичення, зберігання, використання, знищення та інші необхідні в цілях виконання Угоди та надання сервісів Порталу дії.

4.10. Користувач погоджується з тим, що Адміністрація має право передавати попередньо знеособлені персональні дані третім особам з метою збору і аналізу статистики.


Розділ 5. Правила користування Порталом

 

5.1. Адміністрація Порталу «Класна Оцінка» не редагує інформаційний зміст класних журналів і щоденників, не несе відповідальності за їх інформаційний зміст. Адміністрація Порталу «Класна Оцінка» не редагує інформаційний зміст дистанційних навчальних курсів, не несе відповідальності за їх інформаційний зміст. Адміністрація Порталу «Класна Оцінка» не редагує інформаційний зміст шкільних сайтів, не несе відповідальності за їх інформаційний зміст. В цьому відношенні Адміністрація порталу «Класна Оцінка» не відповідає за точність або достовірність інформаційного змісту, яке створено в http://klasnaocinka.com.ua і сателітах або передано в http://klasnaocinka.com.ua і сателіти Користувачами. Вся інформація на порталі розміщується «як є» з можливими помилками, без гарантій будь-якого виду, які прямо відображені або розуміються. Адміністрація порталу не несе відповідальності за будь-які непрямі, прямі, фактичні збитки, включаючи без обмежень упущену вигоду, збитки, що виникли в результаті використання або неможливості використання даної послуги або інших послуг Адміністрації Порталу, збитки в результаті використання надійності інформації.

5.2. Адміністрація Порталу «Класна Оцінка» не контролює інформаційний зміст публічної частини Профілю користувачів і тому не гарантує точність, повноту або якість такого. Адміністрація Порталу ні за яких обставин не несе відповідальності за інформаційний зміст, в тому числі за будь-яку допущену в ньому помилки, а також будь-яку форму збитку або шкоди, заподіяної в результаті використання Порталу http://klasnaocinka.com.ua і сателітів.

5.3. Технологія передачі даних від сервера Порталу «Класна Оцінка» до Користувача може включати в себе:

 передачу інформаційного змісту по різних комп'ютерних мережах;

 зміна інформаційного змісту для відповідності технічним вимогам зв'язуючих мереж або пристроїв;

 шифрування і паролювання для забезпечення безпеки цифрових матеріалів.

5.4. Знаки обслуговування, торгові знаки, логотипи та слогани, розміщені на даному порталі, є власністю Порталу «Класна Оцінка» або третьої особи.

5.5. Адміністрація порталу «Класна Оцінка» дає право копіювати матеріали, опубліковані на цьому порталі, виключно в некомерційних цілях. Інформація не може бути використана в інших цілях. У зв'язку з цим, копіюючи будь-які матеріали Порталу, Користувач погоджується, що зберігає всі авторські права та відповідні позначки оригіналу, вказує в кінці матеріалу посилання на портал http://klasnaocinka.com.ua і сателіти, а для електронних ЗМІ та інших без винятку Інтернет-порталів - активне посилання на Портал http://klasnaocinka.com.ua і сателіти. За винятком вищевказаного, всі інші дії будуть витлумачені як непряме, навмисне або будь-яке інше привласнення ліцензії, знаків обслуговування, товарних знаків, логотипів і слоганів або привласнення авторських прав Порталу «Класна Оцінка» або третьої особи.

5.6. Портал може містити інформацію про сайти третіх осіб. Перехід на будь-який інший портал, пов'язаний з даним сайтом, здійснюється на страх і ризик Користувача. Портал «Класна Оцінка» не несе відповідальності за точність інформації, даних, поглядів, порад або заяв, зроблених на цих сайтах. Портал «Класна Оцінка» надає посилання на інші сайти для зручності Користувача, і це не означає, що портал «Класна Оцінка» схвалює зміст даних сайтів або несе за нього відповідальність.

5.7. Адміністрація зобов'язується надати Користувачам 24 годинний доступ до Сервісів Порталу через мережу Інтернет, в тому числі до електронних засобів підтримки і супроводу освітнього процесу, для введення і перегляду Інформації із забезпеченням необхідного рівня безпеки доступу і здійсненням перерв на технічне обслуговування загальною тривалістю не більше 96 годин на протягом календарного року. Адміністрація має право залучати третіх осіб для надання будь-яких Послуг без повідомлення / згоди Користувача.

 

5.8. Адміністрація зобов'язується надавати можливість Установі застосовувати будь-який набір Сервісів Порталу в рамках обраного Пакета послуг, а також використовувати будь-які матеріали Порталу, будь-якими способами, що не суперечать чинному законодавству та даною Угодою. Фактичне використання Установою і / або Користувачем будь-якого Сервісу Порталу (в тому числі платного за умови внесення грошових коштів) означає укладення договору і згоду Користувача відносно конкретного Сервісу на умовах і в порядку, встановлених цією Угодою та / або окремими угодами з використання Пакета послуг або конкретного Сервісу.

5.9. Адміністрація не несе відповідальності в разі прямих або непрямих фінансових чи інших втрат користувачів, викликаних тимчасовою непрацездатністю Порталу з наступних причин: планові або позапланові технічні та профілактичні роботи, технічні збої інтернет-провайдерів, комп'ютерних мереж, серверів і засобів, а також протиправні дії третіх осіб умисні, ненавмисні (в тому числі необережні) дії самого Користувача і / або форс-мажорні обставини. При цьому Адміністрація бере на себе зобов'язання докласти максимум зусиллі для відновлення працездатності Порталу в найкоротші терміни.

5.10. Користувач розуміє і погоджується з тим, що Адміністрація порталу «Класна Оцінка» може розмістити рекламу на порталі http://klasnaocinka.com.ua і сателітах. Використовуючи портал http://klasnaocinka.com.ua і сателіти, Користувач визнає право Адміністрації порталу розміщувати подібну рекламу без попереднього повідомлення і без будь-якої компенсації Користувачам. Адміністрація порталу не несе ніякої відповідальності за взаємини Користувача і рекламодавців, які розмістили рекламу на порталі http://klasnaocinka.com.ua і сателітах.

5.11. Адміністрація має право дозволити третім особам, в тому числі видавцям і рекламним мережам, показувати рекламу на Сайті. Деякі, з зазначених третіх осіб, можуть розміщувати файли cookie на комп'ютері Користувача, щоб ідентифікувати зазначений комп'ютер кожен раз, коли вони посилають Користувачеві онлайн-рекламу. Це дає їм можливість зрозуміти, де Користувач бачив їх рекламу, і показувати рекламу, яку вони вважають цікавою для Користувача. Передача персональних даних Користувача зазначеним третім особам, при цьому, не здійснюється. Якщо Користувач не бажає, щоб зазначена інформація була доступна для третіх осіб, він має право заборонити збір даних шляхом зміни налаштувань на своєму комп'ютері.

5.12. Користувач погоджується з тим, що з моменту внесення на Портал і підтвердження його електронна пошта автоматично включається в систему розсилки новин про Порталі від Адміністрації, включаючи рекламну та іншу інформацію. Користувач в будь-який час має право змінити налаштування отримання новин про Порталі в Особистому кабінеті.

5.13. Адміністрація Порталу «Класна Оцінка» зберігає за собою право змінювати дані правила та інструкції на свій розсуд. У разі порушення цих правил Адміністрація порталу залишає за собою право застосувати всі допустимі законодавством засоби по відношенню до порушників. Дані правила поширюються як на справжніх, так і на майбутніх користувачів Порталу.

5.14. Адміністрація порталу «Класна Оцінка» залишає за собою право змінювати склад наданих послуг в будь-який час без попереднього повідомлення.


Розділ 6. Правила розміщення інформації, що охороняється законами про інтелектуальну власність

 

6.1. Всі матеріали, представлені на Порталі, включаючи зображення, програмний код, логотипи, графіку, звуки є об'єктами виняткових прав і захищені відповідно до законодавства України про інтелектуальну власність.

6.2. При використанні Порталу заборонена завантаження, передача між Користувачами, зміна або розміщення інформації, даних або зображень, які порушують виключні права третіх осіб, зокрема авторські та суміжні з ними права, а також виняткові права на винахід, корисну модель, промисловий зразок або товарний знак .

6.3. Користувач несе відповідальність у разі порушення ним інтелектуальних прав третіх осіб, зокрема авторських та суміжних з ними прав, а також виняткових права на винахід, корисну модель, промисловий зразок або товарний знак.

6.4. На сторінках Порталу Користувач вправі публікувати тільки ті повідомлення (включаючи зображення профілю, текст коментаря, прикладаються фотографії та інше), що не порушують чинне законодавство і / або права третіх осіб. У разі якщо такий твір є об'єктом авторського права або включає його, Користувач гарантує, що має право на таке використання. Публікуючи зазначені об'єкти, Користувач надає Адміністрації право використовувати їх без обмеження по території і терміну шляхом відтворення, поширення, перекладу, публічного виконання, публічного показу, повідомлення в ефір і по кабелю, доведення до загального відома.

6.5. Адміністрація залишає за собою право блокувати будь-яку інформацію, розміщену Користувачем, що порушує інтелектуальні та / або виняткові права третіх осіб, в тому числі авторські та суміжні з ними права, на вимогу правовласника або без такого.

6.6. Адміністрація ні за яких обставин не несе відповідальності за порушення інтелектуальних прав третіх осіб, якщо таке порушення було викликано створенням, завантаженням, розміщенням, копіюванням або зміною інформації, матеріалів або зображень на Порталі, виконаних Користувачами.

6.7. Адміністрація також пропонує авторам і правовласникам розмістити свої твори для некомерційного використання в наукових і освітніх цілях на основі Ліцензійної угоди. Особи, які бажають розмістити свої твори, можуть звернутися для отримання інформації про умови Ліцензійної угоди і порядку його укладення за адресою електронної пошти: яка указана в розділі Контакти порталу..

 

Розділ 7. Заборонене використання Порталу


Користувачам заборонено використовувати http://klasnaocinka.com.ua і сателіти для:

 розміщення, створення, завантаження, відправки або будь-якого іншого способу публікації наступного інформаційного змісту:

• зачіпати почуття людської гідності, що принижує, загрозливого, що ображає, або іншими способами порушує права особистості, розпалювання міжнаціональної, міжетнічної та іншої ворожнечі;

• порушує інтереси і права третіх осіб, організацій, що порушує авторські права і права інтелектуальної власності, що становить комерційну таємницю;

• рекламують без відповідного узгодження продукти і послуги;

• містити програмні віруси або інші комп'ютерні коди, файли або програми, які можуть знищити або обмежити функціональність програмного забезпечення, комп'ютерного або телекомунікаційного обладнання;

 використання чужих Логіна і Пароля для видачі себе за іншу особу без достатніх на те підстав;

 переслідування, домагання іншим особам;

 збору або зберігання конфіденційних даних про інших Користувачів;

 навмисного або ненавмисного порушення законів, а також будь-яких положень, що мають силу закону;

 розміщення комерційної реклами на сторінках Порталу http://klasnaocinka.com.ua і доменах сателітів;

 заподіяння шкоди Порталу «Класна Оцінка».


Розділ 8. Модерація

 

8.1. Адміністрація зберігає за собою право проводити модерацію всіх матеріалів, розміщених Користувачами на Порталі, тобто стежити за змістом і якістю цих матеріалів та, в разі необхідності, на власний розсуд, без попередження і пояснення причин видаляти або переміщати їх. Адміністрація не приймає на себе відповідальності ні за які наслідки дій, скоєних в рамках процедури модерації.

8.2. Користувач погоджується з правом Адміністрації обмежувати або блокувати доступ до Порталу або вживати інших заходів щодо Користувача, який порушив умови Угоди, або норми чинного законодавства, або охоронювані законом права третіх осіб у разі надходження від них мотивованої скарги. Характер цих заходів, включаючи тривалість і рівень обмеження доступу, визначаються при цьому Адміністрацією на власний розсуд і можуть бути застосовані без попереднього або наступного повідомлення Користувача і пояснення причин. Адміністрація повідомляє Адміністратора Установи про факт обмеження або блокування доступу до Порталу для Користувача і характер допущених ним порушень. Обмеження або блокування Профілю Учня не перешкоджає введенню Адміністратором Школи Інформації, пов'язаної з ним і перегляду зазначеної Інформації батьками і / або законними представниками цього Користувача.

8.3. У разі порушення умов Угоди Адміністрація має право вживати заходів, необхідні для захисту цих умов і своїх інтересів незалежно від терміну давності цих порушень. Таким чином, бездіяльність з боку Адміністрації при порушенні Користувачами умов Угоди не позбавляє Адміністрацію права вжити необхідних для захисту своїх інтересів дії пізніше і не говорить про відмову Адміністрації від своїх прав під час проведення подібних порушень в майбутньому.

8.4. Право Адміністрації на модерацію не є обов'язком контролювати всі матеріали, що розміщуються Користувачами на Порталі, що публікуються або передаються з використанням сервісів Системи. Модерація здійснюється в обсягах, що встановлюються Адміністрацією.


Розділ 9. Прикінцеві положення

 

9.1. Адміністрація залишає за собою право негайно без попереднього попередження Установи обмежити або блокувати доступ до Порталу або вживати інших заходів щодо Користувача, який порушив розділи 6 і 7 цієї Угоди. Крім того, в разі порушення Користувачем цієї угоди Адміністрація зобов'язується активно сприяти представникам органів охорони правопорядку в зборі та наданні інформації про Користувача, який порушив даний угоду користувача, а також законодавство України.

9.2. Залежно від характеру матеріалів або специфіки окремих Сервісів Порталу, Адміністрація може вводити спеціальні умови для реєстрації та доступу до таких матеріалів і Сервісів, в тому числі обмеження за віком.

9.3. Реєструючись на Порталі, Користувач підтверджує свою згоду з усіма положеннями Угоди, а також своє відповідність всім умовам, відбитим в формах реєстрації і необхідним для успішної реєстрації.

9.4. При реєстрації Користувач отримує інформацію для доступу (Логін та Пароль) на Портал і приймає на себе всю відповідальність за її збереження, в тому числі за дотримання всіх заходів для забезпечення безпеки своїх Логіна і Пароля, а також за всі дії, вчинені з використанням Логіна і пароля Користувача.

9.5. Користувач погоджується з обов'язком негайно повідомити Адміністрацію про будь-яке порушення безпеки, пов'язаних з доступом на Портал, здійсненому з використанням Логіна і Пароля Користувача без його відома і згоди. Адміністрація не приймає на себе відповідальності ні за які наслідки порушення безпеки, в тому числі втрату або псування даних, що відбулися в результаті авторизованого доступу третіх осіб до Порталу за допомогою Логіна і Пароля Користувача.

9.6. Невід'ємною частиною цієї Угоди є Додаток № 1 (Положення про порядок надання Платних сервісів на Порталі «Класна Оцінка»), реєструючись на Порталі, Користувач також вважається ознайомленим з Положенням і погодився з ним.

9.7. Спори між Адміністрацією і Користувачами вирішуються шляхом переговорів, а в разі неможливості такого врегулювання в судовому порядку за місцем знаходження Адміністрації відповідно до законодавства України.

9.8. Відносини сторін за цією Угодою регулюються законодавством України.


Власник Порталу:

ФОП Зайцев Віталій Егорійович

 

Номер запису в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців 2 480 000 0000 112355

Дата проведення державної реєстрації - 17.08.2009 р

 

Реєстрація фізичної особи-підприємця:

61070, м. Харків, пров. Електроінструментальний, 6-б

 

Банківські реквізити:

Одержувач: ФОП Зайцев Віталій Егорійович

ІПН 2633413810

р / р 26000060566796

ПАТ КБ ПриватБанк

МФО 351533

IBAN № UA50 351533 00000 26000060566796
Додаток №1 до Угоді користувача

Положення про порядок надання Платних сервісів на Порталі «Класна Оцінка»

 

Це Положення визначає лише загальні способи і загальний порядок придбання і використання додаткових Платних сервісів на Порталі «Класна Оцінка».

Договором на надання послуг на Порталі «Класна Оцінка» є ДОГОВІР-ОФЕРТА НА НАДАННЯ ПОСЛУГ, актуальна версія якого розміщена за адресою: http://klasnaocinka.com.ua/ru/site/dogovor-oferta-na-okazani.html

Адміністрація Порталу виступає, якщо інше не встановлено в цьому Положенні або окремому Угоді про використання конкретного платного сервісу, як Агента, що діє в інтересах і від імені Принципала.

 

1. Терміни

1.1. власник:

ФОП Зайцев Віталій Єгорійович

Номер запису в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців 2 480 000 0000 112355

Дата проведення державної реєстрації - 17.08.2009 р

Реєстрація фізичної особи-підприємця:

61070, м. Харків, пров. Електроінструментальний, 6-б

Банківські реквізити:

Одержувач: ФОП Зайцев Віталій Єгорійович

ІПН 2633413810

р / р 26000060566796

ПАТ КБ ПриватБанк

МФО 351533

IBAN № UA50 351533 00000 26000060566796

 

Через систему WebMoney на гаманці:

Валюта, країна № гаманця

гривня, Україна U172220126250

рубль, РФ R418970747717

долар, США Z876623509151

ЄВРО E555161339655

У призначенні платежу вкажіть:

- організацію (для установ - назва, область, район, населений пункт),

- за що платіж (вказати, за який пакет послуг проводиться оплата).


1.2. Платні сервіси - додаткові товари і послуги, що надаються Користувачеві в рамках Порталу «Класна Оцінка». Купуючи пропоновані товари та послуги в рамках Порталу «Класна Оцінка», Користувач погоджується з встановленим обсягом, порядком та умовами їх надання. Надання окремих Платних сервісів може бути врегульовано окремою Угодою, пропонованим Користувачеві для ознайомлення перед придбанням платного сервісу. У випадках розбіжності окремих положень такого Угоди і Угоди (цього Положення) застосовується Угода.

1.3. Принципал - юридична особа або індивідуальний підприємець, який реалізує / надає додаткові товари і послуги в рамках Порталу «Класна Оцінка», використовуючи Адміністрацію як свого Агента для залучення покупців. Умови та порядок реалізації товарів і послуг визначається самим Принципалом, про що Адміністрація повідомляє кожного Користувача перед придбанням товару / послуги. Всі правові наслідки, пов'язані з реалізацією товарів і послуг їх споживачам виникають безпосередньо у Принципала.

 

2. Права і обов'язки Адміністрації.


2.1. При надходженні на розрахунковий рахунок Власника грошових коштів на оплату додаткових Платних сервісів Порталу, Адміністрація відображає в автоматичному режимі в Профілі адміністратора статус згідно розділу 5 цього Додатка № 1.

2.2. Адміністрація має право в односторонньому порядку припинити надання Платних сервісів Користувачеві в разі виявлення порушень Користувачем Правил користування, цього Додатка № 1 до нього і / або законодавства України, а також у випадках зміни законодавства України, що перешкоджає наданню Послуг і за вимогами регулюючих державних органів, а також на вимогу Принципала.

2.3. Адміністрація має право змінити цей Додаток № 1 у порядку, передбаченому п. 2.2. Користувальницької угоди.

2.4. Адміністрація вказує на Порталі «Класна Оцінка» обсяг Сервісів і їх вартість.

2.5. Адміністрація залучає третіх осіб (Принципалів) для реалізації будь-яких платних Сервісів Порталу «Класна Оцінка» без повідомлення та / або згоди Користувача.

2.6. Адміністрація зобов'язана забезпечити надання будь-якому Користувачеві будь Платний сервіс, пропонований Порталом «Класна Оцінка», за умови достатності внесених коштів, відповідний звичайно ставляться до подібних Сервісів вимогам і для звичайних цілей їх використання.

2.7. Адміністрація зобов'язана повідомити Користувача перед придбанням платного сервісу про необхідні умови його використання (наявність у Користувача програмного забезпечення, обладнання і т.п.).


3. Права та обов'язки Користувача.

 

3.1. Користувач самостійно відстежує стан свого Статусу.

3.2. Користувач має право використовувати будь-які Платні послуги, що надаються Порталом «Класна Оцінка» в межах внесеної суми.

3.3. Користувач, який отримує Платний сервіс, зобов'язаний використовувати його у відповідність зі звичайними цілями його використання, зобов'язаний дотримуватися законодавства України.

3.4. При здійсненні оплати Користувач зобов'язаний дотримуватися платіжним інструкціям по порядку і способам оплати, в тому числі і за правилами перегляду сторінок і номери коротких текстових повідомлень (SMS), включаючи пунктуаційний порядок, порядок введення великих і малих літер, цифр і мови введення.

3.5. Користувач самостійно і за свій рахунок зобов'язаний нести всі витрати, пов'язані з перерахуванням коштів Адміністрації, включаючи збори, комісії та інші види платежів.

 

4. Відповідальність сторін.


4.1. Користувач гарантує Адміністрації, що має право використовувати обрані ним засоби для оплати Платних сервісів Порталу «Класна Оцінка», не порушуючи при цьому законодавства України. Адміністрація не несе відповідальності за можливі збитки третім особам, заподіяні в результаті використання Користувачем котрі належать до йому коштів оплати.

4.2. Адміністрація не несе відповідальності за можливі протиправні дії Користувача при здійсненні ним оплати додаткових Сервісів Порталу «Класна Оцінка». Адміністрація залишає за собою право в односторонньому порядку припинити або припинити надання Платних Сервісів Користувачеві в разі, якщо існує підозра на вчинення Користувачем протизаконних дій аж до з'ясування обставин.

4.3. Адміністрація не несе відповідальність за правильність виконання Користувачем умов проведення оплати додаткових Платних сервісів, в тому числі за будь-які фінансові втрати, що відбулися за обставинами, не залежних від Адміністрації.

4.4. Адміністрація не здійснює повернення коштів Користувача, в разі якщо дії Користувача, які порушують Угода та / або цього Положення привели до припинення надання будь-якого платного сервісу, а також, якщо надання сервісів Системи стало неможливим з вини Користувача. Повернення коштів в таких випадках здійснює Принципал.

4.5. Адміністрація не несе відповідальності за неможливість надання Платних сервісів Користувачеві з яких-небудь незалежних від неї причин, включаючи порушення роботи ліній зв'язку, несправність обладнання, невиконання зобов'язань постачальників тих чи інших послуг і т.п. Адміністрація не несе відповідальності за невиконання Принципалом зобов'язань по реалізації пропонованих їм товарів і послуг.

4.6. У разі надання Платних сервісів третіми особами, відповідальність перед Користувачем за їх дії несуть такі треті особи, якщо інше не встановлено Угодою про надання конкретного Сервісу.

4.7. Адміністрація не несе відповідальність за будь-які непрямі збитки та / або упущену вигоду Користувача і / або третіх осіб, завдані за обставинами, не залежних від Адміністрації, в тому числі при неможливості передбачити такі збитки і / або упущену вигоду.

4.8. Сукупна відповідальність Адміністрації в рамках надання Платних сервісів в будь-якому випадку обмежена коштами, внесеними на розрахунковий рахунок Адміністрації Користувачем.

4.9. Не вступаючи в суперечність із зазначеним вище, Адміністрація звільняється від відповідальності за порушення умов угоди використання і / або цього Додатку № 1, якщо таке порушення викликане дією обставин непереборної сили (форс-мажор), включаючи: дії органів державної влади, пожежа, повінь, землетрус, інші стихійні дії, відсутність електроенергії та / або збої роботи комп'ютерної мережі, страйки, громадянські заворушення, безлади, будь-які інші обставини, не обмежуючись перерахованим, які можуть вплинути на надання Платних сервісів.

4.10. Користувач несе самостійну відповідальність за використання Платних сервісів Порталу «Класна Оцінка» перед Адміністрацією і будь-якими третіми особами.


5. Порядок оплати Платних сервісів.

 

5.1. Платні послуги, що надаються в рамках Порталу «Класна Оцінка» виявляються на умовах передоплати, внесеної на розрахунковий рахунок Адміністрації. Надалі, при придбанні Платних сервісів у конкретного Принципала, грошові кошти перераховуються Принципалу з моменту придбання Користувачем конкретного Сервісу.

Користувач має право вносити передоплату будь-яким із способів, передбачених нижче:

5.1.1. Оплатою через відділення банку по отриманої на Порталі «Класна Оцінка» квитанції для оплати;

5.1.2. Оплата за допомогою використання будь-яких сертифікованих Платіжних Систем (як через платіжні термінали, так і електронних (віртуальних) гаманців і іншими не забороненими законом способами);

5.2. Перелік Платіжних систем, які можуть бути використані Користувачем для поповнення рахунку Користувача, наведені на Порталі «Класна Оцінка».

5.3. При здійсненні оплати Користувач зобов'язаний дотримуватися платіжним інструкціям по порядку і способам оплати, в тому числі і за правилами введення, включаючи пунктуаційний порядок, порядок введення великих і малих літер, цифр і мови введення.

5.4. Користувач самостійно і за свій рахунок несе всі витрати, пов'язані з перерахуванням коштів, включаючи обов'язкові податки і збори, комісії та інші види платежів.

5.5. Користувач вважається таким, що виконав свій обов'язок по передоплаті Платних сервісів з моменту надходження грошових коштів на розрахунковий рахунок Адміністрації. Підтвердженням внесення платежу Користувачем служать касові чеки та інші документи, що видаються Платіжними системами в підтвердження внесення Користувачем грошових коштів.

5.6. Користувач вносить грошові кошти в рахунок оплати за установа, від свого імені за згодою свого батька / законного представника або від імені неповнолітнього, батьком і / або законним представником якого він є. При цьому згода батьків / законного представника на розпорядження коштами та укладання угод презюмується.

5.7. Користувач, який не досяг 18-річного віку, мають право купувати Платні сервіси Порталу «Класна Оцінка» на суму не більше 100 грн.

5.8. Авторизація операцій із зарахування коштів на рахунок Адміністрації здійснюється Адміністрацією.

5.9. Списання коштів з користувача здійснюється в міру набуття Користувачем Платних сервісів і перерахування коштів на рахунок Принципала. Облік і коректне відображення внесених коштів здійснює Адміністрація.

5.10. При відмові Користувача від Платних сервісів Порталу «Класна Оцінка» грошові кошти, внесені Користувачем і не витрачені ним, повертаються йому за вирахуванням фактичних витрат Адміністрації.

5.10.1. Письмову заяву про повернення грошових коштів, внесених Користувачем і не витрачених їм, подається Користувачем особисто в офісі Адміністрації.

5.10.2. При поверненні залишку грошових коштів, Адміністрація має право вимагати надання Користувачем платіжних документів, що підтверджують внесення грошових коштів (касових чеків, квитанцій тощо.), А також документів, що засвідчують особу Користувача.

5.10.3. Способи, порядок і терміни повернення грошових коштів регулюються відповідними правилами, встановленими банками і платіжними системами, зазначеними на сайті Порталу «Класна Оцінка».

5.11. Надана вами персональна інформація (ім'я, адреса, телефон, e-mail, номер банківської карти) є конфіденційною і не підлягає розголошенню. Дані вашої банківської карти передаються тільки в зашифрованому вигляді і не зберігаються на нашому Web-сервері. Безпека платежів за допомогою банківських карт і конфіденційність введеної вами інформації забезпечується використанням протоколу SSL і іншими спеціальними засобами. При проведенні операції, ви будете додатково перенаправлені на сторінку Банку-Емітента для введення підтверджує коду безпеки (в разі якщо банк, який випустив вашу карту підтримує технологію 3DSecure, і ваша карта також підтримує дану програму). 3D Secure - процедура додаткової аутентифікації власника картки, призначена для забезпечення гарантованої безпеки платежів по банківських картах в Мережі Інтернет. Технологічне рішення 3DSecure має свій власний бренд в кожній з платіжних систем:

- VerifiedbyVisa - за картками платіжної системи VisaInt

- MasterCardSecureCode - за картками, випущеними в рамках MasterCardInt

Незалежно від назви, технологія 3DSecure передбачає захищену сесію при проведенні інтернет-транзакції і дозволяє користувачам-власникам картки, підтвердити правомірність операції для Банку, що випустив карту.


6. Порядок надання Платних сервісів.

 

6.1. Користувач має право придбавати та використовувати будь-які Платні послуги в будь-якому поєднанні і обсязі, зазначеному в розділі Тарифи на Порталі «Класна Оцінка» (http://klasnaocinka.com.ua/ru/site/tarifi.html), наданої на момент звернення Користувача в адміністрацію за отриманням Сервісу.

6.2. Все Платні послуги, що надаються Користувачеві і інформація про них розміщені на web-сайті Порталу «Класна Оцінка» в Інтернеті. Будь-які інші товари, послуги та / або продукти, розміщені і пропоновані на інших web-сайтах не є Платними сервісами Порталу «Класна Оцінка», Адміністрація не несе відповідальності за будь-які можливі збитки і втрати Користувача пов'язані з придбанням інших сервісів, які не є Платними сервісів Порталу «Класна Оцінка».

6.3. Вартість пропонованих сервісів вказана в розділі Тарифи.

6.4. Придбання платних сервісів Користувачем у всіх випадках означає його згоду з порядком, обсягом і умовами його надання, а також згоду на оплату вартості надання платних сервісу.

6.4.1. Сервіси, а то й обумовлено іншого, надаються безпосередніми постачальниками товарів / послуг (принципалом), у яких виникають все пов'язані з наданням Сервісу правові наслідки. Адміністрація виступає в якості Агента, від імені та за рахунок Принципала.

6.4.2. Придбанням платного сервісу визнається натискання кнопки «Купити» під відповідним Сервісом. Після натискання кнопки «Купити» договір надання послуг, укладений між Принципалом і Користувачем в порядку, передбаченому законодавством України, полягає при реєстрації Користувача в Системі в порядку, передбаченому Розділом 3 Правил користування, а також після ознайомлення з умовами Угоди та цього Положення і їх прийняття шляхом натискання кнопки «Згоден»).

6.5. Порядок надання окремих Платних сервісів може встановлюватися окремими Угодами, які пропонуються Користувачеві для ознайомлення перед використанням відповідного платних сервісів. При цьому Користувач, купуючи Сервіс, погоджується з умовами його надання.

6.6. Після придбання Сервісу, Адміністрація забезпечує отримання грошових коштів Принципалом в необхідному обсязі, самостійно виробляє з ним розрахунок і несе відповідальність за отримання коштів Принципалом, за винятком випадків, зазначених у розділі 4 цього Додатка № 1.

6.7. Звітним періодом по використанню Користувачем Сервісів є календарний місяць. Сервіси Порталу «Класна Оцінка» має Користувач на умовах попередньої оплати за наступний період. Залишок коштів переноситься на наступний місяць.

6.8. Щомісяця Адміністрація надає звіт про використані Користувачем Сервісах і списаних грошових коштах з внесеної Користувачем передоплати. Звірка доступна для ознайомлення Користувачу в його особистому Профілі в електронному вигляді. За бажанням Користувача і за його рахунок, йому надається роздрук звіту за вказаний ним період.

6.9. Платний сервіс вважається наданим (наданих), якщо окремо не обумовлено іншого, з моменту його придбання Користувачем (при натисканні кнопки «Купити»). Адміністрація і Принципал не несе відповідальності за невикористання Сервісу за обставинами, від них не залежать.

6.10. Користувач має право відмовитися від використання Сервісів Порталу «Класна Оцінка» в будь-який час до моменту початку їх фактичного використання.


7. Гарантії

 

Платні Сервіси пропонуються Адміністрацією до придбання «як є» і в тому вигляді, в якому вони доступні, розміщені в мережі Інтернет і надаються принципалом на момент придбання, при цьому ніяких гарантій прямих або непрямих, не надається, якщо в описі Сервісу не вказано іншого.

Адміністрація докладе всіх зусиль для усунення будь-яких технічних збоїв і помилок в наданні Платних сервісів, в разі їх виникнення, незалежно від причин їх виникнення, в максимально короткі терміни. При цьому Адміністрація не гарантує повної відсутності технічних помилок і збоїв.

 

8. Інші умови


8.1. Всі побажання користувачів з надання Платних сервісів, роботі Адміністрації та іншу кореспонденцію направляти за адресою електронної пошти яка указана в розділі Контакти порталу..

8.1.1. Користувачі мають право направляти претензії щодо якості та / або обсягу наданих послуг як на адресу Адміністрації, так і безпосереднього виконавця (Принципалу).

8.1.2. У разі виникнення будь-яких суперечок, його сторони права посилатися на електронну переписку як на допустимий доказ.

8.2. Всі претензії користувачів розглядаються протягом 20 (двадцяти) днів з дня їх отримання. Адміністрація вважається відповіла Користувачеві належним чином при отриманні останнім електронного листа на адресу, з якого прийшла претензія.

8.3. Цей Додаток № 1 регулює всі відносини між Адміністрацією як агента і Користувачем з приводу надання Платних послуг, що надаються третіми особами (принципалом Адміністрації) і застосовується до будь-яких Сервісів Порталу «Класна Оцінка», якщо не встановлено іншого.

8.4. Якщо будь-яка з умов Додатку № 1 визнано недійсним або незаконним, або не може вступити в силу у відповідності до чинного законодавства України, це не тягне недійсність Положення в цілому.

8.5. Чинна редакція Положення розташовується на сайті Системи за адресою: http://klasnaocinka.com.ua/ru/site/user-agreement.html. Адміністрація має право в односторонньому порядку вносити зміни в Додаток № 1 шляхом публікації змін на сайті Порталу «Класна Оцінка». Зміни вступають в силу з моменту опублікування, якщо інший термін вступу змін в силу не визначений додатково при їх публікації. Користувач самостійно стежить за змінами тексту Додатку № 1, розташованого на сайті Порталу «Класна Оцінка».

8.6. Цей Додаток № 1 вступає в силу для кожного Користувача після його підключення до Порталу «Класна Оцінка» і ознайомлення з Положенням і діє до видалення Профілю Користувача з Порталу «Класна Оцінка».

8.7. В рамках цього Додатка № 1 передбачено обов'язковий претензійний порядок вирішення спорів в порядку, встановленому в п.8.2. цього Додатка.

8.8. У разі якщо суперечки не будуть вирішені шляхом переговорів, вони підлягають вирішенню в суді, за місцем знаходження Адміністрації в порядку, встановленому чинним законодавством України.

8.9. До відносин сторін, не врегульовані цим Положенням, Угодою, іншими угодами, що визначають порядок надання окремих Платних сервісів, застосовується законодавство України.

 


1
2