Професійна етика та культура спілкування / Взаємозв'язок темпераменту з іншими характеристиками особистості.

Взаємозв'язок темпераменту з іншими характеристиками особистості.

Взаємозв'язок темпераменту з іншими характеристиками особистості.

Картина поведінки людини залежить не тільки від особливостей типу, але і від безпосередньо складаються життєвих обставин і впливів. Так, спокійний, рівний флегматик при відомих обставинах проявляє емоційний вибух і веде себе як холерик, а холерик в певних умовах проявляє себе як меланхолік: переживає почуття пригніченості, невпевненості і т. п. Подібні спостереження привели деяких психологів до висновків, що є проміжні типи .
Для холерика типовий стан підйому або афективності, для флегматика - спокійною стриманості, для меланхоліка - невпевненості і т. п.
Темперамент і діяльність.
В одних випадках діяльність вимагає сильних і швидких реакцій, в інших-плавних і повільних дій. Кожен рід діяльності має свій темп і динаміку, і людина, включаючись в ту або іншу діяльність, неминуче розвиває у себе необхідні нею якості.
Формування індивідуальних стилів діяльності дозволяє людині з будь-яким типом темпераменту працювати з будь-якої професії, що не відноситься до екстремальної діяльності.
Темперамент і відносини.
Картина поведінки людини часто визначається відносинами людини до задачі або до іншої особи, котра пред'являє вимоги, залежать від інтересів, потреб і орієнтації особистості.
При позитивному ставленні до справи прискорюються темп і ритм роботи, людина, що трудиться з більшою енергією, довго не стомлюється. І навпаки, при негативному відношенні спостерігається уповільнений темп роботи, швидко настає відчуття втоми, тонус діяль-ності падає. Особливо яскраво виявляється залежність динаміки і тонусу емоційного життя від відносин особистості до різних подій життя.
На прояви темпераменту накладає відбиток культура поведінки.
Так, є люди, які не тільки не хочуть стримувати себе, і спеціально викликають у себе спалаху гніву, радості, розпачу і т. д.
Культура полягає в тому, що людина будує свою поведінку відповідно до прийнятої в суспільстві мораллю.
Крім моральних якостей, величезне значення в регуляції поведінки має воля.
Темперамент накладає відбиток і на волю. На основі флегматичного темпераменту скоріше може сформуватися методична, інтелектуальна форма волі; на основі холеричного-емоційно-рвучка воля. Вольові якості характеру дозволяють опанувати властивостями темпераменту і регулювати його прояв у процесі діяльності.
Тверда воля дозволяє людині стримувати і навіть "знімати" імпульсивність, опановувати своїми емоціями.
Способи виявлення темпераменту:
- За характером активності та емоційності (зовнішні прояви);
- За допомогою спеціальних опитувальників.