Інформатика 10 клас / Урок 25. Служби миттєвого обміну повідомленнями

Урок 25. Служби миттєвого обміну повідомленнями

Практична робота №10: "Обмін миттєвими повідомленнями".

Тема: Обмін миттєвими повідомленнями. Практична робота №10: "Обмін миттєвими повідомленнями".

Мета:

          Навчальна. Розглянути засоби спілкування через Інтернет через обмін миттєвими повідомленнями. Навчитися спілкуватися засобами Skype.
          Розвиваюча. Розвивати комунікабельність.
          Виховна. Виховувати культуру спілкування.

Тип уроку. Формування знань, умінь, навичок.

План:

  1. Актуалізація опорних знань.
  2. Обмін миттєвими повідомленнями.
  3. Практична робота № 10: “Обмін миттєвими повідомленнями”.
  4. Типові запитання до уроку.
  5. Домашнє завдання.

 

Хід уроку:

1. Актуалізація опорних знань.

Тестування з теми "Робота з поштовим кліїнтом"


2. Обмін миттєвими повідомленнями.


3. Практична робота № 10: “Обмін миттєвими повідомленнями”.

1.        Створіть документ для практичної роботи «Пр№1_Прізвище_І».
2.        (2 бали) Зареєструйтеся в Skype.
3.        (2 бали) Зайдіть до Skype. В меню «Інструменти» виставте мову (українську). Фото1.
4.        (2 бали) У розділі «Особисті дані» поставте аватар. Відкрийте вкладку «Домівка Skype» та виконайте фото 2.
5.        (2 бали) В меню «Контакти» додайте контакт Svyatschool. Фото3. Здійсніть дзвінок та привітайтеся до вчителя. Фото 4 (під час контакту).
6.        (2 бали) Додайте контакти однокласників, що сидять справа та зліва. Сформуйте групу з 2 осіб та здійсніть дзвінок групі, де обміняйтеся письмовими повідомленнями з використанням смайликів. Фото 5 (після відсилання вашого повідомлення групі).
7.        (2 бали) Відправте вчителю на перевірку файл з практичною роботою, за допомогою Skype.


4. Типові запитання до уроку.

  1. Що таке служба обміну миттєвими повідомленнями?
  2. За допомогою яких програм можна здійснювати миттєвий обмін повідомленнями?
  3. Чи можна здійснювати обмін повідомленнями, якщо Ваш адресат не в мережі?
  4. Які налаштування програми потрібно здійснити?

5. Домашнє завдання.