Сходинки до інформатики


Классы: 
2а, 2б, 2в
Тільки учні школи та зазначених класів мають доступ до курсу.Програма курсу "Сходинки до інформатики" 2 клас загальноосвітніх навчальних закладів. Метою курсу "Сходинки до інформатики" є формування і розвиток в учнів інформаційно комунікаційної компетентності та ключових компетентностей для реалізації їхнього творчого потенціалу і соціалізації у суспільстві.

Лекція Лекцій (0)
Завдання Завдань (0)Склад курсу

Частина 1. Комп'ютери та їх застосування (3 години)


Учень/учениця: має уявлення про сфери застосування сучасних комп’ютерів; розуміє призначення комп’ютера; наводить приклади використання сучасних комп’ютерів у різних сферах діяльності людини; називає пристрої, що використовуються для обчислення, опрацювання текстів, зображень, передавання повідомлень; знає правила поведінки і БЖ у процесі роботи з комп’ютером; дотримується правил поведінки і БЖ у роботі з комп’ютером.

Лекція Лекцій (0)
Завдання Завдань (0)Частина 2. Основні складові комп'ютера. Початкові навички роботи з комп'ютером (9 годин)


Учень/учениця: називає складові комп’ютера (системний блок, монітор, клавіатура та миша, принтер); розуміє призначення основних складових комп’ютера; має уявлення про програму, Робочий стіл, значки; знає порядок вмикання та вимикання комп’ютера; уміє вмикати комп’ютер; уміє коректно завершувати роботу з комп’ютером; уміє вказувати вказівником на об’єкти, які містяться на Робочому столі або у вікні виконання програми;володіє навичками вибирати об’єкти одинарним клацанням лівої кнопки миші; володіє навичками перетягувати об’єктів за допомогою миші; володіє навичками подвійного клацання лівої кнопки миші; використовує значки на Робочому столі для запуску програм; уміє коректно завершувати роботу із програмою; розрізняє різні групи клавішів клавіатури комп’ютера та їх призначення; уміє використовувати клавіатуру для введення окремих символів та слів кирилицею і латиницею у середовищі клавіатурного тренажера.

Лекція Лекцій (0)
Завдання Завдань (0)Частина 3. Поняття про повідомлення, інформацію та інформаційні процеси (5 годин)


Учень/учениця: має уявлення про повідомлення та інформацію; має уявлення про використання повідомлень людиною; розуміє, за допомогою яких органів чуттів людина сприймає повідомлення; має уявлення про призначення різних пристроїв, що використовуються людиною для роботи з повідомленнями (телефон, диктофон, факс, плеєр, калькулятор, фотокамера, ігрові приставки, GPS та ін.); орієнтується, які пристрої призначені для реалізації певних інформаційних процесів; орієнтується, як можна працювати з повідомленнями; називає інформаційні процеси (отримання, зберігання, опрацювання і передавання повідомлень); наводить приклади інформаційних процесів зі своєї навчальної діяльності і в навколишньому світі; розрізняє інформаційні процеси (отримання, зберігання, опрацювання і передавання повідомлень).

Лекція Лекцій (0)
Завдання Завдань (0)Частина 4. Алгоритми і виконавці (4 години)


Учень/учениця: розуміє сутність понять «команда», «алгоритм»; розрізняє команди від речень, що не є командами; наводить приклади алгоритмів із навколишнього життя; уміє виконати алгоритм, складений для нього як для виконавця.

Лекція Лекцій (0)
Завдання Завдань (0)Частина 5. Об'єкти. Графічний редактор (8 годин)


Учень/учениця: має уявлення про об’єкти та їх властивості, значення властивостей; наводить приклади об’єктів, властивостей об’єктів, значень властивостей об’єктів; розуміє призначення графічного редактора; має уявлення про можливості використання палітри кольорів у середовищі графічного редактора; уміє використовувати палітри кольорів у середовищі графічного редактора; уміє створювати прості графічні об’єкти та їх комбінації; уміє змінювати значення властивостей об'єктів у середовищі графічного редактора; застосовує інструменти середовища графічного редактора для створення зображень за власним задумом; уміє додавати текст до створених зображень; поєднує текстові та графічні об’єкти в середовищі графічного редактора; уміє зберігати зображення на Робочому столі або в папці, встановленій за замовчуванням; уміє відкривати в середовищі графічного редактора збережені зображення.

Лекція Лекцій (0)
Завдання Завдань (0)Частина 6. Комп’ютерна підтримка вивчення навчальних предметів (4 години)


Учень/учениця: розуміє і застосовує правила роботи з комп’ютерними програмами підтримки вивчення навчальних предметів; уміє працювати з комп’ютерними програмами підтримки вивчення навчальних предметів.

Лекція Лекцій (0)
Завдання Завдань (0)