Фізика. Частина 1. Physika


Вартість (грн.):  Безкоштовний

Курс без підтримки вчителя
Зареєстровано учнів: 1

Курс призначений для підготовки учніів випускних класів до вступу в університет. Основою курсу є лекції, які викладаються в фізико-математичній школі ХАІ. Курс забечпечується підтримкою кращих викладачів ХАІ, які мають багаторічний досвід роботи із абітурієнтами. Спілкування з викладачем забезпечується через особисті повідомлення skype, ICQ, та електронну пошту. Курс в середньому розрахований на 4 місяці, однак учні вчаться в зручному для них темпі і по зручному графіку.

Лекція Лекцій (47)
Завдання Завдань (17)Склад курсу

Частина 1. КІНЕМАТИКА

Вартість (грн.):  Безкоштовний

Вивчає рух тіл в просторі з часом без обрунтування причин, які обумовлюють цей рух.

Лекція Лекцій (8)
Завдання Завдань (3)Частина 2. ДИНАМІКА

Вартість (грн.):  Безкоштовний

Вивчає рух тіл в просторі з часоми з обрунтуванням причин, які обумовили цей рух

Лекція Лекцій (6)
Завдання Завдань (0)Частина 3. СТАТИКА

Вартість (грн.):  Безкоштовний

Вивчає стани, коли на тіло діють декілька сил, але при цьому воно покоїться або рухається рівномірно і прямолінійно

Лекція Лекцій (3)
Завдання Завдань (2)Частина 4. РОБОТА, ПОТУЖНІСТЬ, ЕНЕРГІЯ

Вартість (грн.):  Безкоштовний

Вивчають механічну роботу, яка харатерезує дію сил; потенціальні поля; види механічних енергій

Лекція Лекцій (4)
Завдання Завдань (2)Частина 5. МЕХАНІЧНІ КОЛИВАННЯ ТА ХВИЛІ

Вартість (грн.):  Безкоштовний

Вивчаються гармонічні механічні рухи - періодичні рухи

Лекція Лекцій (3)
Завдання Завдань (2)Частина 6. МЕХАНІКА РІДИН І ГАЗІВ

Вартість (грн.):  Безкоштовний

Вивчає рівновагу і рух рідин і газів, а також механічну дію цих середовищ на занурені в них тверді тіла

Лекція Лекцій (5)
Завдання Завдань (2)Частина 7. ОСНОВИ МОЛЕКУЛЯРНОЇ ФІЗИКИ

Вартість (грн.):  Безкоштовний

Вивчаются залежності фізичних властивостей і агрегатних станів тіл від їх внутрішньої будови, сил взаємодії між частинками, які становлять ці тіла, та характер їх руху

Лекція Лекцій (4)
Завдання Завдань (2)Частина 8. ЗАКОНИ ІДЕАЛЬНОГО ГАЗУ

Вартість (грн.):  Безкоштовний

Вивчаются макроскопічні властивості ідеальніх газів

Лекція Лекцій (3)
Завдання Завдань (0)Частина 9. ОСНОВИ ТЕРМОДИНАМІКИ

Вартість (грн.):  Безкоштовний

Вивчаються властивості речовин і зміна їх станів шляхом аналіза умов і кількісних співвідношень перетворення енергії при переході з одного стану в інший

Лекція Лекцій (4)
Завдання Завдань (2)Частина 10. ЗМІНА АГРЕГАТНОГО СТАНУ РЕЧОВИН. ВОЛОГІСТЬ

Вартість (грн.):  Безкоштовний

Вивчаются переходи речовин із одних агрегатних станів в другі.
Изучаются переходы веществ из одних агрегатных состояний в другие

Лекція Лекцій (3)
Завдання Завдань (2)Частина 11. ВИКОРИСТАННЯ МАТЕМАТИКИ В ФІЗИЦІ

Вартість (грн.):  Безкоштовний

Необхідність цієї глави продиктована тим, щоб надати допомогу учневі розібратися в математичних питаннях, які виникають при вивченні курса фізики.

Лекція Лекцій (4)
Завдання Завдань (0)