9 клас. ЕЛЕКТРОМАГНІТНІ ЯВИЩА Розділ 1. ЕЛЕКТРИЧНЕ ПОЛЕ


Классы: 

Тільки учні школи та зазначених класів мають доступ до курсу.Електризація тіл. Електричний заряд. Два роди електричних зарядів. Дискретність електричного заряду. Будова атома. Електрон. Йон. Закон збереження електричного заряду. Електричне поле. Взаємодія заряджених тіл. Закон Кулона.

Лекція Лекцій (3)
Завдання Завдань (1)