Правознавство (практичний курс)


Классы: 

Тільки учні школи та зазначених класів мають доступ до курсу.Метою курсу є забезпечення умов для формування елементів правової культури, правових орієнтирів та правомірної поведінки учнів.

Лекція Лекцій (7)
Завдання Завдань (5)Склад курсу

Частина 1. Розділ 1. Правила і закони у твоєму житті.


Ознайомлення учнів з метою, завданнями та особливостями курсу, а також з такими поняттями,як право, норми права, правові відносини, закон та підзаконний акт, правопорушення, юридична відповідальність, Конституція України та ін.

Лекція Лекцій (7)
Завдання Завдань (5)