Решение прямоугольного треугольника


Классы: 
8, 9, 10, 11-А, 11-Б
Тільки учні школи та зазначених класів мають доступ до курсу.Теорема Пифагора, тригонометрические функции

Лекція Лекцій (2)
Завдання Завдань (1)