ІІІ. Етапи розвязання прикладної задачі за допогою компютера.Основні поняття.

Лекція Лекцій (1)


Лекція Етапи розв'язування задачі на комп'ютері.
Побудова математичної моделі. Побудова алгоритму. Вибір мови програмування. Складання програми. Компіляція програми. Налагодження програми. Контрольний прорахунок. Експлуатація програми.