Контрольна робота з геометрії. Об'єми тіл та площі поверхонь.


Классы: 
11
Тільки учні школи та зазначених класів мають доступ до курсу.Час виконання контрольної 45 хвилин. Будьте уважні бо на занесення відповіді у вас є тільки одна спроба.

Лекція Лекцій (0)
Завдання Завдань (2)