10 клас Життєвий шлях і творча спадщина І.Я.Франка. Частина ІІ


Классы: 

Тільки учні школи та зазначених класів мають доступ до курсу.ідейно-тематичний зміст та проблематика поеми "Мойсей", новели "Сойчине крило"; роль Франка у розвитку драматургії, значення творчості

Лекція Лекцій (3)
Завдання Завдань (3)