Інформатика 10 клас


Классы: 

Тільки учні школи та зазначених класів мають доступ до курсу.Програмні засоби навчального призначення; текстовий процесор; комп’ютерні презентації та публікації; служби інтернету

Лекція Лекцій (14)
Завдання Завдань (15)Склад курсу

Частина 1. Програмні засоби навчального призначення


Програмні засоби навчання профільного предмету; навчання в Інтернеті; програмні засоби навчання іноземних мов

Лекція Лекцій (1)
Завдання Завдань (2)Частина 2. Текстовий процесор


Поняття про шаблон документа. Створення нумерованих і маркованих списків. Вставлення зображень у текстовий документ і настроювання їхніх властивостей. Настроювання середовища користувача текстового процесора.

Лекція Лекцій (4)
Завдання Завдань (5)Частина 3. Комп’ютерні презентації та публікації


Створення й показ комп’ютерних презентацій. Опрацювання мультимедійних даних. Основи створення комп’ютерних публікацій.

Лекція Лекцій (6)
Завдання Завдань (5)Частина 4. Служби Інтернету


Електронна пошта. Комунікації за допомогою Інтернету.

Лекція Лекцій (3)
Завдання Завдань (3)