Розділ IV. Міжнародне співробітництво та глобальні виклики людства


Вартість (грн.):  Безкоштовний

Курс без підтримки вчителя
Зареєстровано учнів: 1

Тема 1. Форми зовнішніх економічних зав’язків.Тема 2. Міжнародні організації.Тема 3. Глобальні проблеми людства.

Лекція Лекцій (0)
Завдання Завдань (0)Склад курсу

Частина 1. Тема 1. Форми зовнішніх економічних зав’язків.

Вартість (грн.):  Безкоштовний

Форми міжнародного співробітництва: зовнішня торгівля, міжнародні кредитно-фінансові відносини, науково-технічні зв’язки, надання послуг, міжнародний туризм. Обсяги і структура зовнішньоекономічних зв’язків України. Основні країни-партнери у зовнішній торгівлі України

Лекція Лекцій (0)
Завдання Завдань (0)Частина 2. Тема 2. Міжнародні організації.

Вартість (грн.):  Безкоштовний

Міжнародні організації – результат міжнародної економічної та політичної інтеграції. Історія створення сучасних міжнародних організацій та їх значення у світі. Класифікація міжнародних організацій. Інтеграція та співпраця України зі світовими організаціями. Найвпливовіші міжнародні організації сьогодення: ООН, НАТО, Європейський Союз, Рада Європи, ОПЕК, ФАО, Євразійське економічне співтовариство

Лекція Лекцій (0)
Завдання Завдань (0)Частина 3. Тема 3. Глобальні проблеми людства.

Вартість (грн.):  Безкоштовний

Поняття про глобальні проблеми людства. Час та причини їх виникнення й загострення. Проблема війни і миру. Екологічна проблема. Сировинна й енергетична проблеми. Демографічна та продовольча проблеми. Проблема освоєння Світового океану. Проблема подолання відсталості країн, що розвиваються. Прояв глобальних проблем на території України.Взаємозв’язок глобальних проблем. Роль світової громадськості та міжнародних організацій у їх розв'язуванні. Глобальні прогнози: наукова фантастика та науково-обґрунтовані моделі розвитку світу.

Лекція Лекцій (0)
Завдання Завдань (0)