Розділ ІІ. Природні ресурси світу та України


Вартість (грн.):  Безкоштовний

Курс без підтримки вчителя
Зареєстровано учнів: 4

Тема 1. Географічне середовище.Тема 2. Природні умови і ресурси.

Лекція Лекцій (0)
Завдання Завдань (0)Склад курсу

Частина 1. Тема 1. Географічне середовище.

Вартість (грн.):  Безкоштовний

Географічне (навколишнє) середовище як сфера взаємодії суспільства і природи. Природокористування та його види. Ресурсозабезпеченість. Природно-ресурсний потенціал. Сталий розвиток – стратегія людства на ХХІ ст.

Лекція Лекцій (0)
Завдання Завдань (0)Частина 2. Тема 2. Природні умови і ресурси.

Вартість (грн.):  Безкоштовний

Поняття про природні умови і природні ресурси. Вплив природних умов на особливості життєдіяльності та господарювання у різних країнах світу та регіонах України. Класифікація природних ресурсів за належністю до компонентів природи та характером їх відновлення.Мінеральні ресурси. Паливно-енергетичні ресурси: найбільші в світі басейни й країни за видобутком нафти, природного газу, кам’яного вугілля та ін. Рудні ресурси: найбільші басейни й країни з видобутку залізних руд та руд кольорових, рідкоземельних і благородних металів. Нерудні ресурси: найбільші райони й країни з видобутку калійних солей, самородної сірки, алмазів. Оцінка мінерально-сировинної бази України.Географія світових земельних, лісових, водних, рекреаційних ресурсів, ресурсів Світового океану. Оцінка забезпечення України земельними, лісовими, водними, рекреаційними ресурсами.

Лекція Лекцій (0)
Завдання Завдань (0)