химия 8 класс. Электронное строение атома


Классы: 

Тільки учні школи та зазначених класів мають доступ до курсу.три части видео-курса по теме "Электронное строение атома"

Лекція Лекцій (1)
Завдання Завдань (0)