Літературні казки.


Классы: 

Тільки учні школи та зазначених класів мають доступ до курсу.Учень/учениця розповідає про дитинство письменника, про Івана Франкаказкаря; пояснює особливість літературної казки; знає зміст казки, переказує її фрагменти; виразно і вдумливо читає казку в дійових особах; аналізує поведінку Лиса; розрізняє головних персонажів і другорядних.Учень/учениця дає власну оцінку вчинкам і поведінці персонажів; прогнозує можливінаслідки діяльності; толерантно відстоює власну позицію в дискусії.Школяр/школярка вдумливо й виразно читає казку В. Короліва-Старого "Хуха-моховинка";переказує її зміст; знаходить описи зовнішності персонажів, аналізує їх. оцінює вчинки персонажів та життєві ситуації, в які потрапляють герої твору; усвідомлює важливістьтолерантного ставлення до людей у сучасному світі. Дитина виявляє готовність робити добро як спонука до позитивної життєдіяльності.Учень / учениця: виразно й осмислено читає казку В.Симоненка "Цар-плаксій та Лоскотон";розуміє особливості віршованої казки (ритм, риму, поділ на строфи); визначає основні риси характеру дійових осіб твору; простежує різні способи життя та поведінки дійових осіб; пояснює значення для розкриття змісту твору назви казкової країни, імен персонажів казки; виокремлює основні епізоди; пояснює відмінність прозової і віршованої мови казок.

Лекція Лекцій (2)
Завдання Завдань (1)Склад курсу

Частина 1. Іван Якович Франко. "Фарбований Лис".


Учень / учениця:розповідає про дитинство письменника, про Івана Франка казкаря; казки; знає зміст казки,переказує її фрагменти; виразно івдумливо читає казку в дійових особах; аналізує поведінку Лиса;розрізняє головних персонажів і другорядних.

Лекція Лекцій (1)
Завдання Завдань (1)Частина 2. І.Франко. "Фарбований Лис". Зміст казки. Головні та другорядні персонажі. Образ Лиса Микити, риси його характеру.


діти ознайомляться із головними та другорядними персонажами казки; усно характеризуватимуть головного героя, визначитимуть риси його характеру; осмислюватимуть негативні риси: лицемірство, зазнайство, хвальковитість. удосконалюватимуть навички розуміння змісту твору.ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ: прочитати казку І.Франка "Фарбований Лис" стор.69-73, усно відповідати на запитання стор.73-74.

Лекція Лекцій (1)
Завдання Завдань (0)