Історія України


Классы: 

Тільки учні школи та зазначених класів мають доступ до курсу.Курс включає в себе теоретичний і фактичний матеріал відеоматеріалів. Додаткову інформацію можна отримати, використовуючи подані в курсі мапи, ілюстрації, відеоматеріали.

Лекція Лекцій (3)
Завдання Завдань (0)Склад курсу

Частина 1. УКРАЇНА В УМОВАХ ДЕСТАЛІНІЗАЦІЇ


Знати:– зміст понять: десталінізація, культ особи, «»відлига, лібералізація, реабілітація, шістдесятники, дисиденти, раднаргоспи, децентралізація управління, воєнно-промисловий комплекс, зросійщення (росіянізація, русифікація);- суть хрущовських надпрограм;-прояви дисидентського руху.Розуміти:– основні протиріччя реформування промисловості, сільського господарства, соціальної сфери; - сутність політики СРСР спрямованої на зросійщення України;– особливості функціонування репресивної машини часів сталінізму, її жертви та зміни у становищі бранців концтаборів із настанням відлиги;– – зв’язок між розвитком культури, освіти, науки і внутрішньополітичними процесами в державі.Уміти:– встановити послідовність подій, пов’язаних з десталінізацією і лібералізацією суспільного життя, модернізацією економіки, формуванням феномену шістдесятництва і розгортанням дисидентського руху, культурним життям; – використовувати карту як джерело інформації про адміністративно-територіальний устрій УРСР, події внутрішньої політики;– визначити причини та наслідки посилення зросійщення українського суспільства; – обстоювати свої судження щодо розвитку культури у період «відлиги» та зародження дисидентського руху й шістдесятництва;– охарактеризувати науковий/ творчий доробок Віктора Глушкова, Сергія Корольова, Михайла Янгеля, Бориса Патона, Василя Симоненко, Ліни Костенко; діяльність Левка Лук’яненка, Алли Горської, Івана Світличного.

Лекція Лекцій (3)
Завдання Завдань (0)