Всесвітня історія


Классы: 

Тільки учні школи та зазначених класів мають доступ до курсу.Курс включає в себе теоретичний і фактичний матеріал відеоматеріалів. Додаткову інформацію можна отримати, використовуючи подані в курсі мапи, ілюстрації, хронологічну таблицю, глосарій історичних термінів і понять. До занять підготовлено інтерактивні вправи.

Лекція Лекцій (1)
Завдання Завдань (1)Склад курсу

Частина 1. Середньовічний світ Західної Європи


Знаю:– основні стани середньовічного суспільства;– найбільші міста Європи, основні торговельні шляхи Середньовіччя, територію поширення християнства.Розумію:– станове суспільство як суспільство з ієрархічно вибудуваною соціальною структурою, кожна з великих соціальних груп (станів) якого – відносно замкнена та умовно об’єднана своїми правовим і економічним становищем у суспільстві; – причини і наслідки внутрішньої і зовнішньої колонізації середньовічної Європи;– роль християнської церкви в Середньовіччі;– поняття «суспільний стан», «феод», «феодалізм», «васалітет», «феодальна драбина», «церковна ієрархія», «єпархія», «цех», «майстер», «підмайстер», «учень», «гільдія», «Ганза», «лихварство», «міська комуна», «внутрішня колонізація», «зовнішня колонізація».Умію:– показати на карті найбільші міста Європи, основні торговельні шляхи Середньовіччя, територію поширення християнства;– описати повсякденне життя у феодальному замку, міському будинку (майстерня, крамниця), селянській господі;– охарактеризувати соціальне становище і роль кожного з основних станів середньовічного суспільства.

Лекція Лекцій (1)
Завдання Завдань (1)