Історія України


Классы: 

Тільки учні школи та зазначених класів мають доступ до курсу.Курс включає в себе теоретичний і фактичний матеріал, комп’ютерних презентацій та відеоматеріалів. Додаткову інформацію можна отримати, використовуючи подані в курсі мапи, ілюстрації, хронологічну таблицю, глосарій історичних термінів і понять. До заняття підготовлено інтерактивні вправи.

Лекція Лекцій (3)
Завдання Завдань (2)Склад курсу

Частина 1. КИЇВСЬКА ДЕРЖАВА (РУСЬ-УКРАЇНА) наприкінці X — у першій половині XI ст.


Знаю:– роки правління князів Володимира Великого та Ярослава Мудрого, дати впровадження християнства як державної релігії, розгрому печенігів під Києвом, час зведення Софійського собору, укладення «Руської правди»;– територію Київської держави (Русі-України) за часів правління Володимира Великого та Ярослава Мудрого.Розумію:– суспільну роль різних верств населення Київської держави (Русі-України); – Русь часів Володимира Великого та Ярослава Мудрого як середньовічну централізовану монархію – імперію;– історичне значення впровадження християнства як державної релігії Київської держави (Русі-України), кодифікації звичаєвого права (укладення «Руської правди»);– місце Русі-України серед європейських держав після прийняття християнства;– поняття «вотчина», «бояри», «шлюбна дипломатія», «собор», «ікона», «графіті», «мозаїка», «фреска», «митрополія», «книжкові мініатюри».Умію:– розташувати в хронологічній послідовності відомості про правління князів Володимира Великого та Ярослава Мудрого, хрещення Русі та розбудову Київської митрополії, боротьбу русичів з печенігами, кодифікацію руського звичаєвого права; – показати на карті територію Київської держави (Русі-України) за правління Володимира Святославовича та Ярослава Мудрого;– охарактеризувати господарське та суспільне життя населення Русі в Х–ХІ ст., правове становище різних верств, внутрішню та зовнішню політику Володимира Великого та Ярослава Мудрого, порівняти її (за напрямами) з політикою перших київських князів;– визначити причини впровадження християнства як державної релігії Київської держави (Русі-України);– зіставити політичний устрій і соціальний розвиток руського та західноєвропейських суспільств в ХІ ст.;– розпізнавати пам’ятки архітектури з часів Київської держави (Русі-України).

Лекція Лекцій (2)
Завдання Завдань (2)