Unit 3 Граматика та лексика


Классы: 
Тільки учні школи та зазначених класів мають доступ до курсу.Unit 3 Граматика та лексика

Лекція Лекцій (3)
Завдання Завдань (3)Склад курсу

Частина 1. Вживання “ many” / “much”


Вживання “ many” / “much”“ Many” – перекладається, як «багато». Вживається із злічуваними іменниками. “Much” – перекладається, як «багато». Вживається з незлічуваними іменниками. Злічувані іменники – це об’єкти, які можна порахувати та назвати точну кількість: apples, cars, dogs, spoons.До незлічуванихх іменників відносяться:1. Види діяльності, спорту та ігри: housework, help, music, socializing, football, tennis, poker2. Їжа (але тільки в тому випадку, коли не можна назвати точну кількість): meat, beef, pork, fish, cheese3. Групи предметів, товарів: luggage, baggage, furniture, software4. Гроші: money5. Рідини та гази: water, coffee, milk, juice, air, oxygen6. Матеріали (тверді та зернисті речовини): wood, metal, sand, rice, steel, leather7. Слова, що стосуються сили, енергії та світла: electricity, sunshine, radiation, heat, magnetism8. Галузі знань: English, chemistry, economics, science, math9. Інформація та абстрактні поняття: information, music, education, democracy, intelligence10. Погодні явища: snow, fog, rain11. Хвороби: flu, cancer

Лекція Лекцій (1)
Завдання Завдань (1)Частина 2. Вживання “How many” / “How much”


Вживання “How many” / “How much”“How many” – Скільки? Як багато? Вживається із злічуваними іменниками, а “how much” – Скільки? Як багато? із незлічуваними іменниками. Злічувані іменники – це об’єкти, які можна порахувати та назвати точну кількість: apples, cars, dogs, spoons.До незлі чуваних іменників відносяться:1. Види діяльності, спорту та ігри: housework, help, music, socializing, football, tennis, poker2. Їжа (але тільки в тому випадку, коли не можна назвати точну кількість): meat, beef, pork, fish, cheese3. Групи предметів, товарів: luggage, baggage, furniture, software4. Гроші: money5. Рідини та гази: water, coffee, milk, juice, air, oxygen6. Матеріали (тверді та зернисті речовини): wood, metal, sand, rice, steel, leather7. Слова, що стосуються сили, енергії та світла: electricity, sunshine, radiation, heat, magnetism8. Галузі знань: English, chemistry, economics, science, math9. Інформація та абстрактні поняття: information, music, education, democracy, intelligence10. Погодні явища: snow, fog, rain11. Хвороби: flu, cancer

Лекція Лекцій (1)
Завдання Завдань (1)Частина 3. Вживання “ any” / “some”


Вживання неозначених займенників “SOME” та “ANY”• "Some" - використовується в стверджувальних (+) реченнях. Коли ми хочемо розповісти про щось, але не вказуючи точну кількість. • У мене є кілька друзів в нашій школі.• На дереві є кілька лимонів. • Мені потрібна деяка допомога. У стверджувальних реченнях “SOME перекладатиметься, як декілька, деяка кількість. Але, як правило, Some і Any на укр..мову не перекладаються,просто маємо на увазі такий переклад. I have some friends in my school. There are some lemons on the tree. I need some help. • "Any" - використовується в заперечних (-) і питальних (?) реченнях. • Я не хочу овочів (будь-яких, ніяких). • У мене немає домашніх тварин (будь-яких).• У тебе є брати і сестри (будь-які: старші, молодші, рідні або двоюрідні і т.д.)?У заперечних та питальних реченнях слово “ANY” перекладається, як «ніяких, будь-яких, ніскільки». Але, як правило, Some і Any на укр..мову не перекладаються,просто маємо на увазі такий переклад. I do not want any vegetables. I have not got any pets. Do you have any brothers or sisters?

Лекція Лекцій (1)
Завдання Завдань (1)