Українські землі в 20 - 90 -х рр. 18 ст.


Классы: 
8а, 8б
Тільки учні школи та зазначених класів мають доступ до курсу.Дистанційний курс з теми «Українські землі у 20-90-х роках XVIII ст.» розроблений відповідно до вимог навчальної програми, що набула чинності з 2016 року і призначений для учнів 8-х класів загальноосвітніх навчальних закладів України. Метою курсу є формування розуміння учнями основних тенденцій історичного розвитку українських земель в означений період, набуття навичок історичного аналізу, бачення витоків сучасних проблем держави і суспільства в історичному минулому.

Лекція Лекцій (6)
Завдання Завдань (5)