Комп’ютерні мережі. Локальна мережа. Використання мережевих папок.


Классы: 
Тільки учні школи та зазначених класів мають доступ до курсу.— Уявіть ситуацію: на уроці інформатики на комп’ютері у вашого однокласника є необхідні файли (зображення, музика, відео), а на вашому немає. Зате до вашого комп’ютера під’єднаний принтер, а однокласникові потрібно роздрукувати реферат.— Який вихід з даних ситуацій ви можете запропонувати?

Лекція Лекцій (0)
Завдання Завдань (0)Склад курсу

Частина 1. Комп’ютерні мережі. Локальна мережа. Використання мережевих папок.


Комп'ютерна мережа — система зв'язку між двома чи більше комп'ютерами.Мережі можуть класифікуватися за топологією з'єднання пристроїв. Базовими є такі топології:• шинна• кільце• зірка• комбінованаЛокальна комп'ютерна мережа (англ. Local Area Network (LAN)) являє собою об'єднання певного числа комп'ютерів на відносно невеликій території.Роз’яснення учасників мережі та їх повноважень: Сервер — це комп'ютер у локальній чи глобальній мережі, який надає користувачам свої обчислювальні і дискові ресурси, а також доступ до встановлених сервісів; найчастіше працює цілодобово, чи у час роботи групи його користувачів.Клієнт — апаратний або програмний компонент обчислювальної системи, який надсилає запити серверу.

Лекція Лекцій (0)
Завдання Завдань (0)