Культура країн Європи в другій половині ХХ – на початку ХХІ століття


Классы: 

Тільки учні школи та зазначених класів мають доступ до курсу.Визначення поняття «полікультурності» в контексті єдиної Європи

Лекція Лекцій (2)
Завдання Завдань (2)