Основні складові здоров'я, їх зв'язок і взаємовплив


Классы: 

Тільки учні школи та зазначених класів мають доступ до курсу.Учень має поширити уявлення про основні складові здоров'я, навчити розпізнавати різні ознаки складових здоров'я, розвивати уміння порівнювати, пояснювати, узагальнювати, підвести до висновку про необхідність гармонійного розвитку людини.

Лекція Лекцій (1)
Завдання Завдань (1)Склад курсу

Частина 1. Основні складові здоров'я, їх зв'язок і взаємовплив


Учень має поширити уявлення про основні складові здоров'я

Лекція Лекцій (1)
Завдання Завдань (1)