Навчальна практика "Гроші і кредит"


Классы: 

Тільки учні школи та зазначених класів мають доступ до курсу.Навчальна практика з курсу « Гроші та кредит» проводиться з метою поглиблення теоретичних знань, отриманих студентами на лекційних і семінарських заняттях і придбання практичних навичок у галузі грошей і кредиту із застосуванням сучасної комп'ютерної техніки.В процесі проходження практики студенти повинні: 1. Ознайомитися з організацією кредитної системи України, її структурою, основними завданнями та функціями банків. 2. Розраховувати величину агрегатів грошової маси, кількість грошей, необхідних для безінфляційного обігу, швидкість обігу грошей, величину грошово- кредитного мультиплікатора, величину загального та вільного резерву банків, розміри депозитів та кредитів банків з використанням простих та складних процентів. 3. Навчитися робити висновки на підставі даних рівня інфляції. зовніщньої та внутрішньої заборгованості, кількості банківських установ, складу грошових агрегатів, стану боргової та бюджетної безпеки держави, стану грошового ринку України на підставі статистичних даних. Метою навчальної практики є прищеплення студентам навичок самостійної практичної роботи, що надасть змогу в подальшому працювати в банківських та небанківських фінансово- кредитних установах.

Лекція Лекцій (0)
Завдання Завдань (1)