2 клас. Математика


Классы: 
Тільки учні школи та зазначених класів мають доступ до курсу.Курс з предмету "Математика 2 клас", містить в собі __ лекцій.

Лекція Лекцій (13)
Завдання Завдань (0)Склад курсу

Частина 1. 4. Просторові відношення. Геометричні фігури


Частина курсу містить в собі 4 лекції.

Лекція Лекцій (3)
Завдання Завдань (0)Частина 2. 5. Величини


частина курсу містить в собі 4 лекції.

Лекція Лекцій (0)
Завдання Завдань (0)