Навчальні завдання хімічного змісту, сучасні підходи. Зільберман А.А. (для групи ХІМІКІВ )


Классы: 

Тільки учні школи та зазначених класів мають доступ до курсу.Для вчителів хімії

Лекція Лекцій (3)
Завдання Завдань (6)Склад курсу

Частина 1. Навчальні завдання хімічного змісту, сучасні підходи. Зільберман А.А. (для групи ХІМІКІВ)


Для вчителів хімії

Лекція Лекцій (1)
Завдання Завдань (2)Частина 2. Навчальні завдання хімічного змісту, методи розв'язування. Зільберман А.А. (для групи ХІМІКІВ)


Розв’язування хімічних задач – важлива сторона оволодіння знаннями основ хімічної науки

Лекція Лекцій (2)
Завдання Завдань (2)