Фаховий модуль 1. Компетентнісний аспект процесу розв'язування фізичних задач. Ситуативні вправи як засіб реалізації наскрізних змістовних ліній


Классы: 

Тільки учні школи та зазначених класів мають доступ до курсу.Викладач - Ятвецька Л.І.

Лекція Лекцій (1)
Завдання Завдань (0)