Модуль ІКТ (старший викладач Хоменко Л.В.) «Інформаційно-комунікаційні засоби навчання як інструмент розвитку ключових компетнентностей особистості»


Классы: 
3-2020 математ
Тільки учні школи та зазначених класів мають доступ до курсу.«Істинна комп’ютерна грамотність означає не тільки уміння використовувати комп’ютер та комп’ютерні ідеї, але й знання, коли це треба робити» (Сеймур Пайперт, автор ідеї «комп’ютерних навчальних середовищ»)

Лекція Лекцій (3)
Завдання Завдань (0)