ФАХОВА ПІДГОТОВКА. ФАХОВИЙ БЛОК 2 (Старший викладач Хабаш В.Л.) "Компетентнісно орієнтовані навчальні завдання"


Классы: 
1-2020ХІМІЯ
Тільки учні школи та зазначених класів мають доступ до курсу.Ситуативні вправи та творчі завдання як засіб реалізації наскрізних змістовних ліній "Здоров'я і безпека".

Лекція Лекцій (3)
Завдання Завдань (0)