МОДУЛЬ 2. ПРОФЕСІЙНА ПІДГОТОВКА (Старший викладач Колесниченко Ю.Л.)"Інклюзивне навчання організація, підходи та допоміжні технології навчання з різними категоріями учнів з ООП"


Классы: 
1-2020ХІМІЯ
Тільки учні школи та зазначених класів мають доступ до курсу.Головною метою інклюзивного навчання є реалізація права дітей з особливостями психофізичного розвитку на отримання освіти у відповідності з їх можливостями і здібностями за місцем проживання, їх соціальна адаптація та інтеграція в суспільство, підвищенні ролі сім’ї у вихованні і розвитку дитини.

Лекція Лекцій (4)
Завдання Завдань (0)